Przełożony Okręgu Europy Wschodniej

ks. Jerzy Cyrul MS (Zaporoże)

BIAŁORUŚ

DALEKIE

ul. Szkolnaja 7
211-996 Dalekie
Brasławski rejon
Belarus

tel.: + 375 215 325 568

WIDZE

ul. Lenina 22
211 990 Widze
Brasławski rejon
Belarus

tel.: + 375 215 328 695


UKRAINA

www.saletyni.org

BRAJŁÓW – БРАЇЛІВ
Sanktuariy Isusa Brayilivs’koho Nazarians’koho
Ryms’ko-Katolyts’ka Tserkva Presvyatoyi Tryitsi

vul. Сhaikovskoho 4
23130 Brailiv
Zhmerynskyi r-n
Vinnytska obl.
Ukraina

tel. VoIP: +48 17 715 76 60

e-mail: saletyni-brailiv@ukr.net
www: www.brailiv.saletyni.org

BUSK – БУСЬК
Ryms’ko-Katolyts’ka Tserkva sv. Stanislava

vul. Shkilna 9
80500 Busk
Lvivska obl.
Ukraina

tel./fax: +380 326 423 433
tel. VoIP: +48 17 71 57 902

e-mail: msbusk@gmail.com
www: www.busk.saletyni.org

KRZYWY RÓG – КРИВИЙ РІГ
Ryms’ko-Katolyts’ka Tserkva Uspinnya Presvyatoyi Divy Mariyi

vul. Vernadskoho 65
50023 Kryvyi Rih
Dnipropetrovska obl.
Ukraina

tel.: +380 564 72 15 02
tel. VoIP: +48 14 68 73 871

e-mail: saletyni-krog@ukr.net
www: www.k.r.saletyni.org

ŁANOWICE – ЛАНОВИЧІ
Sanktuariyi Materi Bozhoyi Saletyns’koyi
Ryms’ko-Katolyts’ka Tserkva sv. Mykolaya

vul. Krotka 22
81452 Lanovychi
Sambirskyi r-n
Lvivska obl.
Ukraina

tel. VoIP: +48 17 71 57 890

email: lanowice@gmail.com
www: www.lanowice.saletyni.org

NIKOPOL – НІКОПОЛЬ
Ryms’ko-Katolyts’ka Tserkva Materi Bozhoyi Saletyns’koyi ta sv. Antoniya Paduans’koho

vul. Kobzariv 6
53222 Nikopol
Dnipropetrovska obl.
Ukraina

tel. VoIP: +17 71 57 739

e-mail: saletyni@ukr.net
www: www.nikopol.saletyni.org

ZAPOROŻE – ЗАПОРІЖЖЯ
Ryms’ko-Katolyts’ka Tserkva sv. O. Pio

Prospekt Yuvileinyi 41a
69123 Zaporizhzhia
Ukraina

tel. VoIP: +48 17 71 57 923

e-mail: pio.zaporoze@gmail.com
www: www.zaporoze.saletyni.org