Saletyńskie Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom (SDDPP) istnieje od początku 2008 roku. Inspiracją do powstania SDDPP były słowa Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2), będące wezwaniem do modlitwy w intencji powołań. Dodatkową zachętą były też słowa Maryi wypowiedziane w La Salette 19 września 1846 roku: „A więc moje dzieci ogłoście to całemu mojemu ludowi”.

Zjednoczeni w modlitewnej wspólnocie pragniemy odpowiedzieć na ten apel i objąć duchową opieką szczególnie chłopców i dziewczęta, do serc których Pan nasz Jezus Chrystus kieruje wezwanie: „Pójdź za mną” oraz wszystkich księży i braci Saletynów, saletyńskich alumnów, nowicjuszy i postulantów oraz Siostry Saletynki, wypraszając dla nich wytrwałość na drodze powołania.

Każdy, kto pragnie mieć udział w darze modlitwy wspierającej doniosłe dzieło powołań do Służby Bogu i dołączyć do SDDPP może skontaktować się z naszym Saletyńskim Duszpasterstwem Powołań, zaś my prześlemy do wypełnienia deklarację Dzieła. Deklaracja jest też dostępna TUTAJ. Osoba, która włączy się w to dzieło, zostanie wpisana do Złotej Księgi SDDPP, co oznacza, że zostanie dołączona do wspólnoty za której członków każdego miesiąca będzie odprawiona Msza św. Będzie mogła również korzystać z organizowanych przez SDDPP spotkań, dni skupienia i rekolekcji.