informacjeSSM

Dębowiec pożegnał uczestników „Wyzwania”

W piątek 12 lipca zakończyło się 32. Saletyńskie Spotkanie Młodych. Zgromadziło ono blisko 1100 osób wraz z opiekunami. 

Po wspólnej modlitwie porannej i śniadaniu uczestnicy spotkania zastanawiali się, w jaki sposób w ciągu roku kontynuować dobre doświadczenia zebrane podczas SSM. Młodzi mieli okazję zapraszać się nawzajem do wspólnot i grup apostolskich działających przy parafiach oraz podzielić się swoim przeżyciem „Dębowca”. 

Mszy Świętej na zakończenie spotkania przewodniczył przełożony polskich saletynów ks. Grzegorz Zembroń MS. W homilii podkreślił, że największe życiowe wyzwania wiążą się z trzema wyznaniami: wiary, miłości i słabości. Ksiądz prowincjał zachęcał młodych, by na koniec pobytu w Dębowcu z zaufaniem poprosili Maryję o pomoc w podejmowaniu życiowych wyzwań. 

Przełożony polskich saletynów podziękował też za owocną pracę ks. Karolowi Tomczakowi MS, którzy przez sześć lat odpowiadał za Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań oraz przez trzy lata był organizatorem Saletyńskich Spotkań Młodych. Jednocześnie ksiądz prowincjał ogłosił, że nowym odpowiedzialnym za SSM będzie ks. Piotr Grudzień MS, a dyrektorem Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań ks. Jakub Pawłowski MS

W 32. Saletyńskim Spotkaniu Młodych uczestniczyło prawie 1100 osób z całej Polski, a także małe grupy z Czech, Francji i Słowacji oraz pojedyncze osoby ze Rosji i Szwajcarii. Pięciodniowy festiwal młodych w Dębowcu odbywał się pod hasłem „Wyzwanie”.

Spotkania w Dębowcu są ważnym elementem pracy duszpasterskiej saletynów z młodymi. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjeżdżają do Dębowca, by wzmocnić swoją więź z Bogiem, pogłębić wiarę, zastanowić się nad powołaniem życiowym powołanie oraz spotkać wielu ciekawych ludzi. Przyszłoroczne, 33. Saletyńskie Spotkanie Młodych odbędzie się w dniach 6 do 10 lipca.