informacje

Oni liczą na Twoją pomoc!

532wyświetleń

Decyzją Penitencjarii Apostolskiej, również w tym roku, można przez cały listopad uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za wiernych zmarłych. Jak to zrobić? Zasady są proste.

1. Odpust zupełny, związany zwyczajnie z dniami od 1 do 8 listopada, którego warunkiem uzyskania jest pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, można przenieść na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane, mogą być od siebie oddzielone.

2. Odpust zupełny, związany zwyczajnie ze wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada), którego warunkiem uzyskania jest pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, można przenieść albo na niedzielę poprzedzającą, albo następującą, albo na samą uroczystość Wszystkich Świętych, albo na inny dowolnie wybrany dzień listopada.

Ponadto trzeba także wypełnić inne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (wzbudzić w sobie pragnienie niepopełniania grzechów);
  • być w stanie łaski uświęcającej;
  • przyjąć w dniu zyskiwania odpustu Komunię Świętą;
  • odmówić w dniu zyskiwania odpustu dowolną modlitwę w intencjach polecanych przez ojca świętego.

3. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów muszą pozostać w domu (np. z powodu kwarantanny) mogą także w listopadzie uzyskać odpust zupełny, jeśli w duchowej łączności z wiernymi nawiedzającymi kościoły lub cmentarze, odmówią modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Matki Bożej albo rozważą wybrany fragment Ewangelii z liturgii za zmarłych, albo ofiarują Bogu cierpienia i niedogodności swego życia. 

Osoby pragnące w taki sposób uzyskać odpust zupełny powinny również:

  • wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu;
  • kiedy tylko będzie to możliwe: przystąpić do spowiedzi (o ile nie są w stanie łaski uświęcającej), przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach ojca świętego.

Każdy odpust zupełny można uzyskać tylko raz dziennie.