informacje

Jak się formują młodzi saletyni?

Od 24 do 27 stycznia w naszym seminarium duchownym w Krakowie, po rocznej przerwie związanej z pandemią COVID-19, odbyło się spotkanie formacyjne w ramach tzw. formacji młodych księży.

Piętnastu najmłodszych misjonarzy saletynów uczestniczyło w wykładach i spotkaniach dotyczących pracy katechetycznej i duszpasterskiej oraz istotnych spraw związanych z życiem prowincji. Pierwszą konferencję w poniedziałek 24 stycznia wygłosił sekretarz prowincjalny ks. Łukasz Nowak MS, który przypomniał uczestnikom początki obecności Zgromadzenia na ziemiach polskich. Drugi dzień formacji poświęcony był przede wszystkim katechezie. Pod okiem dr Zbigniewa Barcińskiego, prezesa Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, zakonnicy mieli okazję poszerzyć swój warsztat pracy o metody aktywizujące dotyczące tematów Eucharystii oraz małżeństwa i rodziny.

Środowy wykład biblisty i mariologa ks. prof. Janusza Kręcidły MS dotyczył biblijnego spojrzenia na relację Maryi i Ducha Świętego. W swoim wystąpieniu ks. dr Tomasz Liszewski, psycholog i psychoterapeuta z Łodzi, przekazał młodym saletynom szereg wskazówek pomocnych w sprawowaniu sakramentu pokuty wobec osób będących w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Ostatnie spotkanie w środę, prowadzone przez prowincjała ks. Grzegorza Zembronia MS i wikariusz prowincjalnego ks. Jana Kijka MS, było poświęcone omówieniu decyzji kapituły prowincjalnej oraz przedstawieniu aktualnych spraw Zgromadzenia. Nie zabrakło oczywiście okazji do wymiany doświadczeń i zamierzeń duszpasterskich, szczególnie w zakresie katechezy, pracy z młodzieżą i liturgiczną służbą ołtarza. Tematykę i zasady organizacji zbliżającego się 35. Saletyńskiego Spotkania Młodych przedstawił ks. Piotr Grudzień MS, a program działań Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań ks. Maciej Wilczek MS.   

Czas formacji był nie tylko doświadczeniem intelektualnym. Codzienna wspólnotowa modlitwa, Eucharystia oraz adoracja Najświętszego Sakramentu były duchowym umocnieniem i czasem słuchania Jezusa, który powołuje do posługi Kościołowi i Zgromadzeniu.

Tegoroczne spotkanie obejmowało księży wyświęconych w latach 2018 – 2021. Ze względu na pandemię odbywało się ono w trybie hybrydowym.