informacje

Pamiętajcie o peryferiach!

– Maryja w La Salette objawiła się w czasie, miejscu i wobec ludzi bardzo szczególnych. Przyszła na pogranicze ówczesnego świata, pogranicze polityczne, duchowe oraz intelektualne. Jako duchowi synowie Maryi mamy pamiętać o tym, że Pan Bóg chętnie wybiera pogranicza do tego, żeby działać. Dla Boga nie ma znaczenia czas i miejsce, bo wszędzie chce doprowadzić ludzi do wspólnoty ze Sobą – mówił ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS w homilii podczas uroczystości złożenia wieczystej profesji zakonnej.

7 września w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu dwaj klerycy złożyli śluby wieczyste, pięciu zaś odnowiło profesję zakonną.

Podczas Eucharystii o godz. 10:30 na zawsze złączyli się ze Zgromadzeniem Jakub Batorski MS oraz Martin Malina MS. Obrzędom przewodniczył przełożony prowincji ks. Grzegorz Zembroń MS. Ksiądz prowincjał w homilii mówił o znaczeniu konsekracji chrzcielnej i zakonnej. Przypomniał on, że chrzest włącza człowieka we wspólnotę Kościoła, w której głównym formatorem jest sam Duch Święty. Natomiast konsekracja zakonna nie jest jakimś rozbiciem jedności Kościoła, ale przejawem jego bogactwa. Jedność Kościoła i życie konsekrowane są bowiem darami Ducha Świętego.  Zakonnicy, tak jak wszyscy ochrzczeni, mają to samo powołanie do świętości i uczestniczą w jednej misji Kościoła. Kapłan podkreślił, że życiu konsekrowanemu ma towarzyszyć radykalizm, a zakonnik powinien stawać się prorokiem. Odwołując się do wydarzenia w La Salette, przypomniał, że Maryja objawiła się na peryferiach ówczesnego świata, ale właśnie tam przekazała orędzie nawrócenia i pojednania, które mocno brzmi także dzisiaj, po 176 latach.

W uroczystości uczestniczyli saletyni z placówek w Polsce i na Słowacji, proboszczowie parafii, z których pochodzą nowi profesi wieczyści oraz ich rodziny i przyjaciele, wśród nich kapłani diecezjalni i siostry zakonne.

Podczas wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 klerycy Marcin Bastek MS, Krzysztof Bednarek MS, Stanisław Pietrykowski MS, Ján Repán MS i Bartłomiej Tyczka MS ponowili na rok swoje śluby zakonne. Liturgii przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Jan Kijek MS, który również wygłosił homilię.

fot. kl. Ján Repán MS i ks. Bartosz Seruga MS