informacje

Saletyńska Oaza Modlitwy

W dniach od 29 kwietnia do 1 maja w Ożarowie Mazowieckim odbyła się Oaza Modlitwy. Wydarzenie zgromadziło 92 uczestników formujących się we wspólnotach Ruchu Światło-Życie prowadzonych przy parafiach saletyńskich.

Człowiek jako osoba stworzona na obraz Boga, przeznaczony został do wspólnoty z Bogiem i z innymi ludźmi, do wspólnoty, która może być osiągnięta tylko dzięki przyjęciu postawy dawania siebie, postawy miłości (ks. Franciszek Blachnicki). Młodzież naszych parafii, formująca się w oazie miała okazję nie tylko poznać ten piękny cytat założyciela Ruchu Światło-Życie, ale przede wszystkim doświadczać jego wartości i prawdziwości. Temat spotkania, sformułowany „Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących”, skupiał uwagę uczestników na potrzebie przeżywania i rozwijania wiary we wspólnocie. Pielęgnowanie wiary we współczesnym świecie nie jest łatwe, więc dla młodych ludzi posiadanie przyjaznego środowiska, jakim jest wspólnota staje się dziś niemal koniecznością. 

W trakcie wydarzenia uczestnicy z Kobylanki, Krakowa, Mrągowa, Olsztyna, Rzeszowa, Trzcianki i Warszawy mieli okazję nie tylko dowiedzieć się, jak funkcjonowały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, lecz także doświadczać takiej właśnie jedności.  Ważnym punktem odniesienia Oazy Modlitwy był tekst Dziejów Apostolskich opisujący życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Zainspirowani biblijnym tekstem:

  • „trwaliśmy razem na modlitwie” – codziennie modliliśmy się razem, co budowało duchowe więzi między nami;
  • „w łamaniu chleba” – codzienna sprawowana Eucharystia stanowiła centrum Oazy Modlitwy;
  • „w nauce apostołów” – konferencje i prace w grupach przynosiły odpowiedzi na liczne pytania młodych;
  • „we wspólnocie” – wspólna codzienność, posiłki, gry i zabawy integracyjne sprawiały, że tworzyły się między nami przyjacielskie relacje. 

Plan tych rekolekcji weekendowych był tak przygotowany, by pomóc uczestnikom doświadczyć piękna wspólnoty chrześcijańskiej – małego Kościoła, który tworzą, formując się w Ruchu Światło-Życie.


Wakacyjne turnusy rekolekcji oazowych prowadzonych przez misjonarzy saletynów:

  • ONŻ 0 – od 10 do 26 sierpnia 2023 w Iwoniczu – ks. Marcin Madej MS;
  • ONŻ 1 – od 10 do 26 sierpnia 2023 w Dębowcu – ks. Maciej Wilczek MS;
  • ONŻ 2 – od 11 do 26 sierpnia 2023 w Waplewie – ks. Szymon Data MS.