informacjeSSM

Pojednali się | 36 SSM

Wtorek podczas Saletyńskich Spotkań Młodych to dzień pojednania. Uczestnicy poprzez sakrament spowiedzi mają okazję do odbudowania relacji z Panem Bogiem, sobą samym oraz drugim człowiekiem.  

Pierwszą konferencję wygłosił dr Roman Solecki, który mówił, w jaki sposób młody człowiek może poszukiwać sensu życia. Pedagog i terapeuta zwrócił także uwagę na wpływ otoczenia na budowanie naszej świadomości.  Do sakramentu pojednania przygotował uczestników ks. Grzegorz Szczygieł MS. Po południu Mszy świętej przewodniczył ks. Kamil Stącel MS, homilię zaś wygłosił ks. Grzegorz Szczygieł MS.

Wieczorem grupa muzyczna Saletyńskich Spotkań Młodych poprowadziła wieczór uwielbienia. To stały punkt programu spotkań w Dębowcu, na który wszyscy czekają z niecierpliwością.