informacje

Nadzieja dla Kościoła

18 maja 2024 roku w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu bp Jan Sobiło wyświęcił na prezbitera dk. Jakuba Batorskiego MS. W homilii biskup podkreślił, że powołanie saletyńskie, ukształtowane przez Maryję, jest nadzieją dla Kościoła w trudnych czasach.

W odpustową sobotę podczas uroczystej Eucharystii o godz. 10:30 bp Jan Sobiło wyświęcił na prezbitera dk. Jakuba Batorskiego MS. W homilii Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej zaznaczył, że powołanie saletyńskie dzięki ukochaniu i uformowaniu przez Maryję jest nadzieją dla Kościoła w czasie chaosu. Wspominając słowa św. Jana Pawła II dotyczące wiosny Kościoła zauważył, że obecne czasy, przez które przechodzi Kościół i świat są swego rodzaju ostatnimi wiosennymi przymrozkami. Są one bardzo niebezpieczne, ponieważ są w stanie zniszczyć młode i niedoskonałe zielone listki. Podkreślił też, iż święcenia kapłańskie dają moc by zaradzić troskom, z którymi przychodzą ludzie szukający pomocy.

Po homilii kandydat do prezbiteratu wobec biskupa i zebranych wiernych wyraził wolę przyjęcia sakramentu. Następnie odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Po niej biskup wyświęcił nowego prezbitera, wkładając ręce na jego głowę i odmawiając modlitwę konsekracyjną. Całości obrzędu dopełniło nałożenie szat kapłańskich, czyli stuły i ornatu, namaszczenie doni, wręczenie kielicha z winem i pateny z hostią oraz pocałunek pokoju.

Na zakończenie liturgii ksiądz prowincjał w imieniu całego zgromadzenia podziękował biskupowi za udzielenie święceń, a formatorom zakonnym, przedstawicielom parafii ks. Jakuba i jego rodzinie za tworzenie atmosfery, która pomogła w rozeznawaniu powołania do kapłaństwa.

fot. kl. Ján Repáň MS