Redakcja strony

Redakcja strony

Redakcja strony
informacje

Rzym: List ks. Generała do Zgromadzenia na Wielkanoc 2012

Drodzy Współbracia, W swojej książce William D. Mathieson opowiada historię weterana z II Wojny Światowej, który spaceruje ulicami swojego rodzinnego miasta. Pewien przechodzień zobaczył pusty rękaw jego koszuli i zaczął litować się nad nim z powodu straty jego ręki. „Nie straciłem jej” - odpowiedział - „Oddałem ją”. Ewangelia pokazuje nam, że życie Jezusa nie zostało Mu odebrane, On sam je oddał. „Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję” mówi Jezus. Byłoby niezmiernie smutnym, gdyby Jezus niechętnie oddał swoje życie, aby przynieść odkupienie rodzajowi ludzkiemu. Dar pojednania, który otrzymaliśmy przez Mękę...
informacje

Warszawa: Nocne cz@ty

Dzisiaj gościem cyklicznej audycji "Nocne cz@ty" Programu 4 Polskiego Radia będzie m. in. ks. Grzegorz Zembroń MS, duszpasterz w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie. Uczestnicy rozmowy będą szukać odpowiedzi na pytanie, jaki jest świat wartości młodych ludzi. Co jest ważniejsze: wartości moralne czy materialne, kariera czy relacje z innymi – to problem nie tylko młodego pokolenia, lecz także wielu rodziców i wychowawców. Zapraszamy do wysłuchania audycji oraz aktywnego włączania się w dyskusję. Swoje opinie i pytania można wpisywać na stronie: http://www.facebook.com/czworka. (dk)...
informacje

Jasna Góra: Pielgrzymka braci zakonnych

W dniach 6 – 7 marca 2012 roku na Jasnej Górze miała miejsce jubileuszowa 30. Pielgrzymka Braci Zakonnych. Uczestniczyło w niej ok. 500 braci reprezentujących różne zgromadzenia zakonne. Nie zabrakło tam również naszych braci saletyńskich. Hasłem spotkania było wezwanie: „Bądźcie mocni w wierze”. – To spotkanie było dla mnie bardzo wzbogacające. Był to czas, w którym mogłem oderwać się od swoich codziennych obowiązków i spotkać się ze Współbraćmi. Mieliśmy czas na modlitwę, spotkanie i rozmowę. Podczas jednej z konferencji usłyszałem, że pracując jako zakrystianin mogę przyzwyczaić się do obecności Pana Boga w Najświętszym...
informacje

Francja: Nowa Rada Prowincjalna

Kapituła Prowincjalna Prowincji Francuskiej naszego Zgromadzenia wybrała dnia 7 marca 2012 roku nową Radę Prowincjalną. Przełożonym prowincjalnym na trzecią kadencję został wybrany - ks. Frantz Monnet MS. Członkami Rady Prowincjalnej zostali wybrani ks. Bernard Gaidioz MS - wikariusz prowincjalny, oraz ks. Guy Genoud MS - asystent prowincjalny. To ostatnia z kapituł prowincjalnych, która odbywa się przed zaplanowaną na maj kapitułą generalną. Serdecznie gratulujemy naszym Współbraciom i życzymy im światła Ducha Świętego w rozeznawaniu i pełnieniu woli Bożej. (dk)...
informacje

Kraków: Nocna Rockowa Droga Krzyżowa

W piątek 2 marca 2012 roku o godzinie 23.00 w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej prowadzone przez saletyński zespół Daj Spokój. Nocna Rockowa Droga Krzyżowa zgromadziła osoby w różnym wieku: od nastolatków po ludzi starszych. W ubiegłym roku Daj Spokój zagrało w: Szczecinku (diecezja koszalińsko-kołobrzeska), Trzciance k. Piły (saletyni), Warszawie (Artystyczny Dom Animacji) i Krakowie (sercanie). Wczoraj po 3 latach od pierwszej Rockowej Drogi Krzyżowej w kościele przy ul. Cegielnianej – gdzie powstał zespół – znów zabrzmiała muzyka i modlitwa. (dk)...
informacje

Kraków: Mamy nowego magistra

Nasz diakon Kamil Pękalski MS 2 marca 2012 roku o godzinie 13:00 obronił swoją pracę magisterską na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. Praca z teologii moralnej została napisana pod kierunkiem ks. dra Bogusława Mielca i porusza aktualne zagadnienie: Celibat kapłana katolickiego jako dar i zadanie. Aspekt moralny. Naszemu nowemu magistrowi serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego przygotowania do przyjęcia święceń prezbiteratu. (dk)...
informacje

Szwajcaria: Nowa Rada Prowincjalna

Kapituła Prowincjalna Prowincji Szwajcarskiej naszego Zgromadzenia wybrała 28 lutego 2012 roku nową Radę Prowincjalną. Na kolejną kadencję zostali ponownie wybrani: ks. Piotr Żaba MS (prowincjał), ks. Franz Reinelt MS (wikariusz),  ks. Albert Schlauri MS (asystent). Naszym Współbraciom serdecznie gratulujemy i życzymy światła Ducha Świętego w pełnieniu posługi. (dk)...
Artykuł

Homilia na zakończenie Jubileuszu 100-lecia obecności w Dębowcu

Jestem szczęśliwy mogąc pozdrowić J.E. Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, Biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej, Ks. Prowincjała Misjonarzy Saletynów – Ks. Władysława Pasiuta MS, Delegatów Ojca Generała i prowincji Europejskich, wszystkich kapłanów, braci i siostry zakonne i Was wszystkich Bracia i Siostry, przybyłych tak licznie na zakończenie Jubileuszu 100-lecia Misjonarzy Saletynów, przybyłych tutaj nieść Orędzie Maryi z La Salette. Na La Salette Maryja objawiła się dwójce dzieci, Melani i Maksyminowi, jako matka płacząca nad biedą ludzkości, powierzoną jej matczynej trosce przez Jezusa. Płacze z powodu utrapień tychże ludzi: gnijące ziemniaki, zaatakowane chorobami...
Artykuł

Maryja Matką Miłosierdzia i Pojednawczynią grzeszników

Homilia na mszy wieczornej dnia 17 września 2011 roku podczas uroczystości kończących obchody Jubileuszu 100-lecia obecności Misjonarzy Saletynów w Dębowcu Świętujemy dziś 100-lecie obecności Misjonarzy Saletynów w tym miejscu. Od stu lat oddają się posłudze orędziu Maryi, objawionej w La Salette, w diecezji Grenoble w 1846 roku. Fragment Ewangelii, którą słyszymy z okazji Uroczystości Matki Bożej z La Salette pozwala nam medytować Maryję u stóp Jezusowego Krzyża. Matka towarzyszy swojemu Synowi, aż do końca, całkowicie i w pełni łącząc się w totalnym darze z samego siebie, złożonego przez Jezusa na...
Artykuł

Przesłanie z La Salette wypełnieniem hymnu Magnificat

W niezgłębionej tajemnicy Odkupienia w Chrystusie, człowiek jest podstawową drogą Kościoła, na której Matka Odkupiciela zajmuje ściśle określone miejsce. Maryja staje przed nami jako Córka i Oblubienica Ojca, doskonały przykład miłości Boga i bliźniego. Jej postawę wobec Boga najlepiej ukazuje hymn Magnificat, uznawany za hymn do Ojca oraz kantyk ojcostwa Boga. Jest on, jak zauważa J. Kudasiewicz, „najpiękniejszym kompendium teologii Boga, opartym na całym doświadczeniu Boga w Starym Przymierzu, a szczególnie w psalmach oraz na jedynym i niepowtarzalnym doświadczeniu Boga, jakie miała Matka Pana”.W Świetle Zmartwychwstania Chrystusa „Magnificat staje się...
Artykuł

Sens La Salette

Parafia La Salette znajduje się we Francji, w Alpach Delfinatu i należy do diecezji Grenoble. Maryja Panna zjawiła się Maksyminowi Giraud (10 lat) i Melanii Mathieu lub Calvat (15 lat) po południu, 19 września 1846 roku, w górach tej parafii, przy źródle położonym na wysokości około 1800 metrów. Była sobota, jesienne suchedni i czas pierwszych nieszporów święta Matki Bożej Siedmiu Boleści, obchodzonego wtedy w trzecią niedzielę września. Pięć lat po zjawieniu ks. biskup Grenoble Philibert de Bruillard orzekł w Dekrecie z dnia 19 września 1851 r., że zjawienie „posiada w...
list

List Ojca św. Jana Pawła II z okazji Jubileuszu 150 lecia Objawienia w La Salette

Diecezja Grenoble, Misjonarze Saletyni i liczni wierni w świecie obchodzą uroczyście w tym roku sto pięćdziesiątą rocznicę objawienia Świętej Dziewicy Maryi w tej miejscowości alpejskiej, skąd Jej Orędzie nie przestaje promieniować. To wspomnienie może być bogate w wiele łask: stąd pragnę połączyć się z pielgrzymami, którzy przybywają aby czcić Matkę Pana pod tytułem Pojednawczym grzeszników.  Matka Zbawiciela, Matka Kościoła, Matka ludzi, Maryja towarzyszy każdemu w życiowej pielgrzymce. Niech więc wzmoże się przygotowanie do wielkiego Jubileuszu Odkupienia. Rok poświęcony rocznicy objawienia się Matki Bożej Maksyminowi i Melanii stanowi znaczący etap tego...
list

List Ojca św. Jana Pawła II do delegatów XXIX Kapituły Generalnej

Drodzy Misjonarze Matki Bożej z La Salette,  Jestem szczęśliwy, że mogę was przyjąć w czasie, kiedy celebrujecie 29. Kapitułę Generalną. Wraz Przełożonym generalnym i jego Radą, których serdecznie witam, reprezentujecie wszystkich współbraci, którzy znajdują się w wielu krajach świata. W imieniu Kościoła, gorąco dziękuję wam za wysiłki, których podjęliście się w ostatnich latach, rozszerzając zakres swojej apostolskiej posługi, zwłaszcza w Indiach i w krajach Europy wschodniej, rozważając wkrótce założenie misji także w Indonezji i w Birmie. Niech Pan udzieli hojnie błogosławieństwa waszym dziełom apostolskim i niech pozwoli wam wytrwać ze...
ArtykułBoże Miłosierdzie

Wezwani do miłosierdzia

Ojciec święty Jan Paweł II nawiedzając sanktuarium w Łagiewnikach powiedział, „że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. 1. Wezwanie do miłosierdzia przez modlitwę Kościół odczytuje na nowo orędzie miłosierdzia aby skutecznie nieść przyszłym generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie prosi też Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi: „W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej...
ArtykułLa Salette

Duchowość saletyńska – szansa i nadzieja

„XIX w. może być uznany ogólnie jako czas wielkiej pobożności maryjnej, a w tym okresie lata 40-te stanowią nie tyle apogeum – które odpowiada raczej dwom następnym dziesięcioleciom – ile moment znaczącego postępu”1. W owym okresie „znaczącego postępu” w pobożności maryjnej XIX w. miało miejsce objawienie Najświętszej Maryi Panny w La Salette. To niezwykłe wydarzenie przyczyniło się zresztą znacznie do jej ożywienia.  Sposobność do poniższej refleksji stwarza sympozjum rocznicowe, a zatem typowo historyczne. Choć historia jest bezsprzecznie nauczycielką najgłębszej mądrości życiowej, moją prezentację nt. duchowości umieszczam jednak nie w kontekście...
Artykuł

Powołanie do świętości i pierwszeństwo łaski

Kiedy Chrystus zapukał do naszych serc i powiedział do każdego z nas: "Pójdź za Mną" był to zapewne pierwszy moment, kiedy świadomie zapragnęliśmy bliższej jedności z Bogiem. Pamiętamy te chwile wielkich uniesień, wewnętrznego entuzjazmu i radości płynącej ze szczególnej więzi z Bogiem. Można było wówczas śmiało powiedzieć: "zachwyciłem się Bogiem". Ten moment zachwytu, był początkiem wejścia na drogę życiowej przygody, wiodącej do świętości. W każdym z nas Bóg rozpoczął "dobre dzieło" i dokona je, jeśli podejmiemy z Nim ścisłą współpracę, aby kształtować to, co piękne i dobre oraz aby oczyścić...
Artykuł

La Salette po Soborze Watykańskim II

Pierwsza część tego studium podda analizie list Papieża, skierowany do biskupa Grenoble, oraz określi miejsce orędzia saletyńskiego w świetle dokumentów wydawanych przez Urząd Nauczycielski Kościoła od obchodów setnej rocznicy objawienia do czasów obecnych. Następnie przyjrzymy się z bliska sprawie tajemnic z La Salette, znowu raz jeszcze zupełnie niedawno szeroko podjętych. Potem prześledzimy pewną liczbę publikacji, które pojawiły się w ostatnim ćwierćwieczu. Jako zakończenie, spróbujemy pokrótce zdefiniować, co ikona Matki Bożej płaczącej przynosi chrześcijanom ery postmodernizmu, oraz do jakich przemyśleń zaprasza Ona tych, co w Kościele sprawują zadanie teologów.  Obserwacje wstępnePrzypominamy,...
1 3 4 5 6 7 12
Strona 5 z 12