Redakcja strony

Redakcja strony

Redakcja strony
ArtykułBoże Miłosierdzie

Wezwani do miłosierdzia

Ojciec święty Jan Paweł II nawiedzając sanktuarium w Łagiewnikach powiedział, „że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. 1. Wezwanie do miłosierdzia przez modlitwę Kościół odczytuje na nowo orędzie miłosierdzia aby skutecznie nieść przyszłym generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie prosi też Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi: „W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej...
ArtykułLa Salette

Duchowość saletyńska – szansa i nadzieja

„XIX w. może być uznany ogólnie jako czas wielkiej pobożności maryjnej, a w tym okresie lata 40-te stanowią nie tyle apogeum – które odpowiada raczej dwom następnym dziesięcioleciom – ile moment znaczącego postępu”1. W owym okresie „znaczącego postępu” w pobożności maryjnej XIX w. miało miejsce objawienie Najświętszej Maryi Panny w La Salette. To niezwykłe wydarzenie przyczyniło się zresztą znacznie do jej ożywienia.  Sposobność do poniższej refleksji stwarza sympozjum rocznicowe, a zatem typowo historyczne. Choć historia jest bezsprzecznie nauczycielką najgłębszej mądrości życiowej, moją prezentację nt. duchowości umieszczam jednak nie w kontekście...
Artykuł

Powołanie do świętości i pierwszeństwo łaski

Kiedy Chrystus zapukał do naszych serc i powiedział do każdego z nas: "Pójdź za Mną" był to zapewne pierwszy moment, kiedy świadomie zapragnęliśmy bliższej jedności z Bogiem. Pamiętamy te chwile wielkich uniesień, wewnętrznego entuzjazmu i radości płynącej ze szczególnej więzi z Bogiem. Można było wówczas śmiało powiedzieć: "zachwyciłem się Bogiem". Ten moment zachwytu, był początkiem wejścia na drogę życiowej przygody, wiodącej do świętości. W każdym z nas Bóg rozpoczął "dobre dzieło" i dokona je, jeśli podejmiemy z Nim ścisłą współpracę, aby kształtować to, co piękne i dobre oraz aby oczyścić...
Artykuł

La Salette po Soborze Watykańskim II

Pierwsza część tego studium podda analizie list Papieża, skierowany do biskupa Grenoble, oraz określi miejsce orędzia saletyńskiego w świetle dokumentów wydawanych przez Urząd Nauczycielski Kościoła od obchodów setnej rocznicy objawienia do czasów obecnych. Następnie przyjrzymy się z bliska sprawie tajemnic z La Salette, znowu raz jeszcze zupełnie niedawno szeroko podjętych. Potem prześledzimy pewną liczbę publikacji, które pojawiły się w ostatnim ćwierćwieczu. Jako zakończenie, spróbujemy pokrótce zdefiniować, co ikona Matki Bożej płaczącej przynosi chrześcijanom ery postmodernizmu, oraz do jakich przemyśleń zaprasza Ona tych, co w Kościele sprawują zadanie teologów.  Obserwacje wstępnePrzypominamy,...
Artykuł

Słuchanie i głoszenie Słowa Bożego

Sobór święty, słuchając nabożnie Słowa Bożego i z ufnością je głosząc, kieruje się słowami św. Jana, który, mówi: Głosimy wam żywot wieczny, który był u Ojca i objawił się nam. Cośmy słyszeli i widzieli, to wam głosimy, abyście i wy współuczestnictwo mieli z nami a uczestnictwo nasze jest z Ojcem i z Synem jego Jezusem Chrystusem ( 1 J 1,2-3)  Wstęp - Dei Verbum Bóg, przez Słowo stwarzając wszystko i zachowując daje ludziom poprzez rzeczy stworzone trwałe świadectwo o sobie ( Rz. 1,19-20), a chcąc otworzyć drogę do zbawienia nadziemskiego, objawił...
Artykułlist

Homilia Bpa Piotra Libery z okazji 10 rocznicy koronacji figury Matki Bożej Płaczącej i 160 rocznicy zjawienia Matki Bożej

1. Umiłowani Bracia i Siostry! Wysłuchaliśmy dobrze znanego nam fragmentu z Janowej Ewangelii. Jest on czytany w wielu miejscach rozsianych po naszej ziemi, gdzie cześć odbiera Panna Bolesna, Matka Zbawiciela. I w Kalwarii, i w Licheniu, i w Osiecznej koło Leszna, i w Jarosławiu i w Kałkowie. I w tylu jeszcze innych miejscach wpisanych w mapę geograficzną kultu maryjnego w Polsce. Dziś ten fragment czytamy tu w Dębowcu, w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. „Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena” (J 19,...
1 3 4 5 6 7 11
Strona 5 z 11