informacje

Święto prowincji

Polska prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów swoje święto obchodzi 3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Z tej okazji ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS skierował do współbraci okolicznościowy list.

Przełożony prowincji napisał między innymi:

Dziś w liturgii oddajemy cześć Patronce naszej prowincji zakonnej Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Fragment Ewangelii Janowej (J 19,25-27), który odczytujemy podczas Eucharystii przypomina nam nie tylko o męce i śmierci Zbawiciela, lecz także o uczestnictwie Maryi w paschalnym dziele Syna, Jej współcierpieniu oraz Jej wierności. W testamencie z krzyża Jezus Chrystus w osobie Umiłowanego Ucznia powierzył nas wszystkich troskliwej opiece swojej Matki. Maryja, wierna i posłuszna słowu Syna, czuwa nieustannie nad nami, a wyjątkowym znakiem Jej obecności w Kościele są Jej objawienia. Także my, członkowie prowincji pw. Matki Bożej Królowej Polski ciągle doświadczamy Jej wstawiennictwa i troski.

Drodzy Współbracia, każdemu z Was w imieniu Zarządu Prowincjalnego życzę głębokiej wiary, że Matka Chrystusa jest wiernie obecna w naszej codzienności. Obyśmy zawsze pielęgnowali w sobie szczere pragnienie bycia dobrym synem Maryi, który od Niej uczy się jak słuchać Pana, trwać pod krzyżem i doświadczać Jego zmartwychwstania.

3 maja swoją uroczystość obchodzi także parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łętowem k. Mszany Dolnej. W tym roku sumie odpustowej przewodniczył duszpasterz z parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie ks. Marcin Libera MS, który także wygłosił homilię.

Polska prowincja saletynów, wraz z prowincjami amerykańską, brazylijską i francuską, powstała w 1934 r. na mocy wcześniejszej decyzji kapituły generalnej z 1932 r. W chwili powstania obejmowała wszystkie ówczesne placówki w Polsce, Argentynie, USA i Kanadzie. Jej pierwszym przełożonym był ks. Michał Kolbuch MS (1889–1957). Obecnie liczy 216 profesów wieczystych (w tym 198 księży i 11 braci zakonnych), 20 profesów czasowych i 4 nowicjuszy. Prowincja posiada blisko 60 placówek (w tym 7 sanktuariów) w 10 krajach.

fot. Andrzej Otrębski