SSM

Dobromir „Mak” Makowski – świadectwo

Podczas 31 Saletyńskiego Spotkania Młodych Dobromir „Mak” Makowski opowiedział uczestnikom historię swojego nawrócenia i odkrywania wiary. Zachęcał ich, by z wytrwałością stawali się „solą ziemi i światłem świata”.