informacje

Przygotowanie do profesji wieczystej

Życie wspólnotowe – proroctwo czy iluzja? Świadczyć o pięknie różnorodności – to temat tegorocznego przygotowania do ślubów wieczystych (PPP – ang. Preparation for Perpetual Profession), które rozpoczęło się 30 marca br. w sanktuarium w La Salette.

Bierze w nim udział 37 saletynów i saletynek z całego świata: Angoli, Brazylii, Filipin, Indii, Madagaskaru i Mjanmy. Polskę reprezentują klerycy Wiktor Gąsiorowski MS i Paweł Obrzut MS oraz siostra Ann Jadimhka SNDS, która pracuje w parafii saletyńskiej w Rzeszowie.

W trakcie miesięcznej formacji młodzi zakonnicy i zakonnice, wspierani przez swoje Rady Generalne, słuchają konferencji dotyczących historii, misji i charyzmatu obu zgromadzeń, wymieniają się doświadczeniami i refleksjami nt. wyzwań wobec życia zakonnego w swoich krajach oraz starają się odkrywać na nowo i pogłębiać powołanie saletyńskie, by lepiej przygotować się do dawania świadectwa życia radami ewangelicznymi w wielokulturowym środowisku. Pomocą w tym jest dokument watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pt. Młode wino, nowe bukłaki, opisujący współczesne życie konsekrowane i zawierający wskazania dotyczące jego odnowy.

– Wspólnie sprawowana liturgia godzin i Eucharystia oraz codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu zaprasza nas do pogłębienia swojej osobistej więzi z Jezusem, któremu chcemy się oddać na wyłączną służbę przez śluby zakonne – mówi kleryk Wiktor. – Przebywanie w miejscu, w którym prawie 173 lata temu objawiła się Matka Boża to dla nas okazja, by odnowić powołanie saletyńskie i relację z Maryją – dodaje młody saletyn.

Rysunek autorstwa kl. Wiktora Gąsiorowskiego MS

Spotkanie – poza wymiarem formacyjnym – jest również okazją do wzajemnego poznawania się i odkrywania bogactwa krajów i kultur, z których pochodzą uczestnicy. Przez codzienne przebywanie ze sobą oraz pobyt w miejscach ważnych dla historii obu zgromadzeń młodzi zakonnicy mają okazję nawiązywać nowe relacje w licznej i bardzo różnorodnej rodzinie saletyńskiej.

Formacja zakończy się 28 kwietnia uroczystą Eucharystią, w czasie której misjonarze saletyni z Angoli i Madagaskaru złożą swoje wieczyste śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

fot. ks. Jacek Pawłowski MS