Dębowiecinformacje

Matko, która nas powołujesz…

W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęły się uroczystości odpustowe. Pierwszy dzień obchodów – piątek 17 maja był poświęcony modlitwie o powołania zakonne i kapłańskie.

Podczas Mszy świętej o godz. 18.00 zebrani modlili się, by w Kościele nie brakowało świętych kapłanów i osób konsekrowanych. Eucharystii przewodniczył dyrektor postulatu ks. Łukasz Soczek MS.

Homilia ks. Łukasza Soczka MS

Wieczorny apel maryjny poprowadził ks. Marcin Ciunel MS, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów. Podczas nabożeństwa czterej młodzi saletyni złożyli wyznanie wiary przed przyjęciem święceń prezbiteratu.

Homilia ks. Marcina Ciunela MS

Szczegółowe informacje o programie tegorocznego odpustu majowego znajdują się na stronie bazyliki w Dębowcu www.sanktuarium.saletyni.pl.

Udział w uroczystościach odpustowych ma na celu zyskanie odpustu zupełnego. Ta praktyka jest w Kościele wielowiekową tradycją. Odpust zupełny polega na tym, że Pan Bóg daruje człowiekowi wszystkie kary doczesne, które są związane z grzechami odpuszczonymi już co do winy podczas spowiedzi. Kto uzyskuje odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto zyska go i ofiaruje za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

Aby uzyskać odpust zupełny, należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Trzeba również wypełnić cztery tzw. zwykłe warunki odpustu: wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić wcześniej do spowiedzi, przyjąć Komunię św. i pomodlić się w intencjach, które ojciec święty poleca Kościołowi.

fot. br. Rafał Wutkowski MS