informacjeZmarli

Zmarł najstarszy polski saletyn

Wierząc w życie wieczne, z żalem informujemy, że w czwartek 16 maja odszedł do Pana ks. Eugeniusz Gotkowski MS. Nasz współbrat miał 92 lata, z których 67 przeżył w zgromadzeniu.

Ks. Eugeniusz urodził się 14 kwietnia 1927 roku w Rudnej Wielkiej koło Rzeszowa. Mając 24 lata, wstąpił do nowicjatu w Dębowcu. 8 września 1952 roku złożył tam pierwsze śluby zakonne, zaś profesję wieczystą 8 września 1955 r. w Krakowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1952–58 w Studium Generale OO. Dominikanów w Krakowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał 16 czerwca 1957 roku z rąk ordynariusza krakowskiego abpa Eugeniusza Baziaka.

W grudniu 1957 roku został skierowany do nowo otwartej placówki w Olsztynie przy ul. Morskiej. W czasie swojego pobytu w stolicy Warmii był wikariuszem w parafii konkatedralnej. W latach 1961–63 pełnił obowiązki wikariusza w Trzciance. Przez kolejny rok był wikariuszem w Prabutach, a następnie, także przez rok, ponownie wikariuszem w Olsztynie. 

W 1965 roku został mianowany socjuszem mistrza nowicjatu, zaś w 1967 roku mistrzem nowicjatu w Dębowcu. W latach 1969–77 był wikariuszem w Rzeszowie. Następnie na trzy lata powrócił do Trzcianki, gdzie był superiorem wspólnoty i proboszczem parafii. W 1980 roku został mianowany wikariuszem i katechetą w Warszawie. W latach 1986–89 był spowiednikiem w saletyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie przy ul. Koszalińskiej. Przez kolejne dwa lata pomagał w duszpasterstwie przy kościele św. Norberta w Krakowie. W roku 1991 został skierowany do pomocy w duszpasterstwie w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, gdzie posługiwał przez siedem lat. Od roku 1998 aż do śmierci przebywał we wspólnocie seminaryjnej przy ul. Koszalińskiej 12. W 2017 roku obchodził podwójny jubileusz: 65-lecia życia zakonnego i 60-lecia kapłaństwa. Zmarł w szpitalu w Krakowie 16 maja 2019 roku.

Pogrzeb śp. ks. Eugeniusza Gotkowskiego odbędzie się w poniedziałek 20 maja w Krakowie. O godz. 11.30 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej rozpocznie się różaniec w intencji zmarłego. O godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa. Po Eucharystii ciało naszego współbrata zostanie złożone w grobowcu zakonnym na cmentarzu na Salwatorze.

Pamiętajmy w modlitwie o śp. ks. Eugeniuszu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.