informacje

Matko Dobrego Pasterza…

– Oto dzień, na który długo czekaliście i który całe życie będziecie wspominać. Dzień, który jest w jakimś sensie punktem zwrotnym; w stosunku do którego wszystko w waszym życiorysie będzie „przed” albo „po” – mówił bp Michał Janocha w bazylice w Dębowcu, udzielając święceń kapłańskich czterem saletynom.

W odpustową sobotę 18 maja podczas uroczystej Eucharystii o godz. 10.30 bp Michał Janocha wyświęcił na prezbiterów czterech saletyńskich diakonów: Pawła Barana MS, Jarosława Erhardta, Rafała Pnioka i Macieja Wilczka. Biskup pomocniczy diecezji warszawskiej przypomniał w homilii, że święcenia kapłańskie łączą kandydata z Dobrym Pasterzem, którym jest sam Jezus Chrystus.

Homilia bp Michała Janochy

Na zakończenie liturgii ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS skierował słowo do zebranych.

Na Eucharystii był obecny wikariusz generalny ks. Jacek Pawłowski MS. W imieniu generała zgomadzenia ks. Silvano Marisy MS złożył życzenia nowo wyświęconym.

Wieczorna Msza św. o godz. 20.00, w której saletyni dziękowali za 25 lat posługi kapłańskiej zgromadziła na placu sanktuaryjnym wielu pielgrzymów. Eucharystii przewodniczył ks. Adam Sowa MS, pracujący na co dzień w Peterborough w Anglii. Homilię wygłosił ks. Kazimierz Wolan MS.

Po Eucharystii odbyła się tradycyjna procesja z lampionami i figurą Matki Bożej. 

Drugi dzień odpustu zakończyła modlitwa uwielbienia połączona z akatystem ku czci Matki Bożej, prowadzona przez wspólnotę seminaryjną.

Fragment akatystu ku czci Matki Bożej

Szczegółowe informacje dotyczące programu uroczystości odpustowych znajdują się na stronie bazyliki w Dębowcu www.sanktuarium.saletyni.pl.

fot. br. Rafał Wutkowski MS i ks. Bartosz Seruga MS