SSMzapowiedź

#Odkrywcy w Dębowcu

Profile Facebooka oraz Instagrama Saletyńskich Spotkań Młodych zanotowały wzmożony ruch. Organizatorzy zaprezentowali filmowe zaproszenie, hasło oraz plakat tegorocznego „Dębowca”.

Tegoroczny festiwal młodych organizowany przez saletynów pod hasłem „#odkrywcy” odbędzie się 6–10 lipca 2020 r. w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania będą dostępne po Świętach Wielkanocnych na stronie spotkania.saletyni.pl oraz na profilu facebook.com/ssmdebowiec.

Ważnym kontekstem dla tematyki tegorocznego SSM w Dębowcu jest Rok Powołań, będący częścią przygotowań do obchodów 175 rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette.