informacjeSSM

Zbliżcie się | 34 SSM

Na początku kwietnia na profilu Facebooka oraz Instagrama Saletyńskich Spotkań Młodych został zaprezentowany plakat oraz hasło tegorocznego „Dębowca”. Dzisiaj czas na filmowe zaproszenie.

34. Saletyńskie Spotkanie Młodych pod hasłem „Zbliżcie się” odbędzie się nietypowo w trzech miejscach:

  • 8–10 lipca 2021 r. – w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu;
  • 17 lipca 2021 r. – w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie;
  • 25 września 2021 r. – w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania będą dostępne na stronie spotkania.saletyni.pl oraz na profilu facebook.com/ssmdebowiec

Ważnym kontekstem dla tematyki tegorocznego SSM w Dębowcu jest Rok Maryjny, będący częścią przygotowań do obchodów 175 rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette.