informacje

Z modlitwą u Maryi, Niewiasty Eucharystii

– Dla nas, ludzi wierzących, nie ma ważniejszego wydarzenia w ciągu tygodnia jak niedzielna Msza święta. I to nie może być tylko takie powiedzenie… Trzeba żebyśmy, tak jak pierwsi chrześcijanie wyraźnie mówili całemu światu, że my bez Eucharystii żyć nie możemy – mówił biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz podczas sumy odpustowej w Dębowcu w niedzielę 16 maja.

Najważniejszym duchowym akcentem uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, które odbywają się w maju w „Polskim La Salette” jest dziękczynienie za dar Eucharystii i kapłaństwa. W sobotę 15 maja biskup pomocniczy z Ełku Adrian Galbas SAC wyświęcił na diakona kl. Kamila Stącla MS, na prezbiterów zaś trzech diakonów: Pawła Obrzuta MS, Karola Pietrusika MS i Wojciecha Wichra MS. Podczas Mszy św. o godz. 20:00 srebrny jubileusz kapłaństwa świętowali ks. Maciej Kucharzyk MS, ks. Paweł Mrotek MS, ks. Dariusz Rozum MS oraz ks. Rafał Zientara. 

W odpustową niedzielę o godz. 9:00 ks. Antoni Skałba MS, rektor sanktuarium w La Salette, dziękował Bogu za łaskę 40 lat posługi kapłańskiej.

Sumie odpustowej w niedzielę 16 maja o godz. 11:00 przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz. W homilii, którą skierował do przybyłych pielgrzymów przypomniał, jak ważna w życiu każdego ucznia Jezusa jest Eucharystia.

Razem z biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej Mszę św. koncelebrowali misjonarze saletyni, którzy przybyli na uroczystości odpustowe, m.in. pracujący od 30 lat na Madagaskarze ks. Zbigniew Legęza MS.

Tego dnia o godz. 15.00 trzej nowo wyświęceni saletyni odprawili Mszę św. w bazylice Matki Bożej z La Salette. Homilię podczas tej Eucharystii prymicyjnej wygłosił rektor seminarium ks. Marcin Ciunel MS. Nawiązując do drugiego czytania z Listu do Efezjan zachęcał neoprezbiterów, by w swoim życiu i posłudze pielęgnowali charyzmat pojednania.

Rozważanie podczas apelu maryjnego, kończącego odpust w Dębowcu, poprowadził ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. Powierzając opiece Matki Bożej wszystkie wspólnoty i dzieła polskiej prowincji saletynów, modlił się, by Maryja była dla wszystkich swoich czcicieli wzorem miłości do Jezusa.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła położone jest w diecezji rzeszowskiej. Jego fundatorami byli misjonarze saletyni, którzy przybyli tutaj w 1910 roku. Pierwszy odpust ku czci Matki Bożej odbył się już dwa lata później, 19 września 1912 roku. W 1934 roku po raz pierwszy zostały zorganizowane uroczystości odpustowe w maju. W sanktuarium znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej, ukoronowana koronami papieskimi w 1996 roku. Tytuł bazyliki mniejszej kościół sanktuaryjny otrzymał 20 maja 2012 roku.

(fot. now. Ján Repáň)