informacje

Komunikat z I dnia obrad Kapituły Prowincjalnej

W środę 23 czerwca 2021 roku w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, po przeżytym wcześniej dniu skupienia prowadzonym przez bpa Jacka Kicińskiego CMF, przewodniczącego komisji ds. życia zakonnego w Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna do spraw i wyborcza polskiej prowincji saletynów. Przewodniczy jej przełożony generalny ks. Silvano Marisa MS.

W obradach bierze udział 35 delegatów. Wśród nich jest 4 członków dotychczasowego zarządu prowincjalnego, przełożony okręgu szwajcarskiego oraz 30 delegatów wybranych przez członków prowincji. 

Tematem obecnej kapituły są słowa zaczerpnięte z formuły profesji zakonnej stosowanej w Zgromadzeniu: „Aby odpowiedzieć na wezwanie Maryi z La Salette, Pojednawczyni grzeszników”.

Obrady rozpoczęła poranna Msza święta wotywna o Duchu Świętym w kaplicy Centrum Pojednania, które gości kapitulantów. Przewodniczył jej ksiądz prowincjał Grzegorz Zembroń MS, zaś homilię wygłosił ks. generał Silvano Marisa MS.

Po Eucharystii nastąpiło oficjalne otwarcie Kapituły. Uczestnicy odśpiewali hymn do Ducha Świętego, po którym została odczytana lista obecnych. Po powołaniu skrutatorów oraz sekretarzy Kapituły uczestnicy zatwierdzili procedurę obrad. Pierwsze istotne głosowanie dotyczyło wyboru członków Komisji Inicjatyw, która faktycznie koordynuje prace Kapituły. Zatwierdzono także składy pięciu Komisji Kapitulnych: I. Konsekracja, II. Wspólnota, III. Apostolstwo, IV. Formacja, V. Zarząd.

W czasie przedpołudniowej sesji kapitulanci wysłuchali raportu prowincjała ks. Grzegorza Zembronia MS. 

W godzinie miłosierdzia kapitulanci zebrali się przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i adoracji. Po modlitwie rozpoczęła się praca w komisjach kapitulnych, które dokonały wyboru swoich przewodniczących i sekretarzy oraz przedyskutowały raport prowincjała. Popołudniową sesję wypełniły sprawozdania z prac komisji oraz odpowiedzi prowincjała na pytania dotyczące zaprezentowanego przez niego raportu.

W godzinach wieczornych zebrała się jeszcze Komisja Inicjatyw wraz z sekretarzami kapituły w celu obliczenia głosów konsultacji w prowincji na urząd prowincjała.

Wszystkich członków prowincji prosimy o modlitwę w intencji Kapituły oraz jej członków.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik Kapituły