informacje

Komunikat z II i III dnia obrad Kapituły Prowincjalnej

Drugi dzień obrad Kapituły Prowincjalnej był poświęcony analizie sytuacji ekonomicznej prowincji, w trzecim zaś delegaci wybrali prowincjała, wikariusza i asystenta prowincjalnego.

W czwartek podczas sesji przedpołudniowej, rozpoczętej jak zawsze od lektury fragmentu Pisma Świętego, ekonom prowincjalny przedstawił raport ekonomiczny za lata 2018-2020. Następnie delegaci przedyskutowali przedstawione sprawozdanie w komisjach kapitulnych. O godzinie 12:45 kapitulanci udali się na wspólną Eucharystię.

Po południu, o godzinie 15:00, delegaci spotkali się ponownie w kaplicy na Koronce do Bożego Miłosierdzia i adoracji Najświętszego Sakramentu. W sesji popołudniowej sekretarze poszczególnych komisji przedstawili na forum ogólnym kapituły opinie swoich grup na temat raportu ekonomicznego. Ekonom prowincjalny udzielił kapitulantom potrzebnych odpowiedzi i wyjaśnień. Drugą część popołudniowych obrad wypełniła prezentacja tematu kapituły, metodologii pracy oraz przygotowanych postulatów. Kapitulną pracę zakończyły wspólne nieszpory.

Piątek jak zawsze rozpoczął się od wspólnej jutrzni. O godzinie 9:00 delegaci udali się do kaplicy Centrum Pojednania na adorację Najświętszego Sakramentu. Po krótkiej medytacji przed Chrystusem Eucharystycznym kapitulanci wsłuchali się w kilka punktów saletyńskiej Reguły życia zakonnego, dotyczących wyboru i posługi przełożonego prowincji. Po modlitwie delegaci przeszli do sali obrad, gdzie podczas pierwszej tego dnia sesji, w tajnym głosowaniu wybrali ks. Grzegorza Zembronia MS na urząd prowincjała. Po zatwierdzeniu wyboru kapitulanci udzielili mu błogosławieństwa, a ks. generał Silvano Marisa MS odmówił nad nowo wybranym prowincjałem specjalną modlitwę. 

W czasie drugiej sesji kapitulnej, poświęconej wyborom członków Rady Prowincjalnej, delegaci w tajnym głosowaniu wybrali ks. Jana Kijka MS na urząd wikariusza prowincjalnego. Asystentem prowincjalnym został wybrany ks. Czesław Hałgas MS. Podczas Eucharystii o godz. 13:00 nowo wybrany przełożony prowincji złożył przewidziane prawem Wyznanie wiary oraz przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik Kapituły