informacje

Komunikat z IV dnia obrad Kapituły Prowincjalnej

1.1kwyświetleń

Popołudniowa sesja w piątek 25 czerwca wyłoniła Zespół Doradców. W jego skład wchodzi trzech zakonników, którzy ukończyli przynajmniej 10 lat profesji. Prowincjał i jego rada są zobligowani zasięgać zdania Zespołu Doradców w sprawach szczególnie ważnych, określonych przez Statuty Prowincjalne.

Po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia delegaci rozpoczęli obrady kolejnej sesji kapitulnej. Najpierw odbyły się wybory członków Zespołu Doradców. W składzie tego gremium znaleźli się: ks. Janusz Kręcidło MS, ks. Henryk Przeździecki MS i ks. Zbigniew Pałys MS. Wybrano także trzech ich zastępców.

Po tych wyborach kapitulanci przystąpili do pracy w komisjach według założonej wcześniej metody nad tematem konsekracji zakonnej. Kilkuetapowa praca nad tematami dotyczącymi naszego życia zakonnego ma na celu odkrywanie pewnej wizji przyszłości dla naszej prowincji i jej wspólnot, co było zaleceniem kapituły z 2018 roku. Popołudniową sesję zakończyły relacje sekretarzy poszczególnych komisji, przedstawiające pierwsze rezultaty pracy w grupach.

Sobotnia praca kapituły rozpoczęła się o godz. 9:00. Po krótkim spotkaniu w sali plenarnej w celu otwarcia kapitulnej sesji i podania bieżących informacji, delegaci udali się do pracy w komisjach, aby kontynuować dyskusję nad podjętym poprzedniego dnia tematem konsekracji zakonnej (śluby zakonne, życie modlitwy indywidualnej i wspólnotowej). Oczekiwanym efektem tego drugiego etapu pracy miało być wyłonienie kilku konkretnych propozycji, które otrzyma komisja „Konsekracja” w celu przygotowania decyzji i zaleceń, co będzie trzecim etapem prac nad danym tematem. Następnie kapitulanci ponownie zebrali się na forum plenarnym, by wysłuchać sprawozdań sekretarzy z poszczególnych komisji i po dyskusji wyciągnąć wnioski, które będą pomocą dla pracy komisji „Konsekracja”.

Po zamknięciu sesji kapitulanci udali się na Mszę świętą, której przewodniczył ks. Zdzisław Sawka MS, superior wspólnoty w Zakopanem,  odpowiedzialny za Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy „Maleńka”. Słowo Boże podczas Eucharystii wygłosił biblista ks. Janusz Kręcidło MS, profesor UKSW w Warszawie. 

W sobotnie popołudnie i w niedzielę nastąpiła przerwa w obradach kapituły. Delegaci podjęli pracę nad sprawami prowincji w poniedziałek 28 czerwca.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik Kapituły