Ukraina

V Światowy Dzień Ubogich

Od kilku lat pomagamy ubogim w Krzywym Rogu na Ukrainie. Stale rosnąca liczba korzystających z naszych posiłków oraz normy sanitarne związane z pandemią zmusiły nas do przeorganizowania dotychczasowego sposobu pomagania.

Obecnie nie jesteśmy już w stanie zapewnić wymaganego dystansu przy stolikach dla korzystających z ciepłych posiłków dlatego nasi podopieczni otrzymują chleb. Każdego tygodnia wydajemy 1000 bochenków. Dwa razy w tygodniu przy drodze do naszego domu miłosierdzia ustawia się kolejka około pięciuset osób. Widok ten to z jednej strony smutny obrazek, który pokazuje skalę potrzeb i sytuację ekonomiczną ludzi żyjących w naszym kraju ale z drugiej strony to powód do ogromnej wdzięczności wszystkim Dobrodziejom akcji „Kanapka za Złotówkę” dzięki którym nasi podopieczni nie odchodzą z pustymi rękami.

Szczególnie dziś, kiedy przeżywamy V Światowy Dzień Ubogich chcemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim dzięki którym możemy nieustannie pomagać. Tysiąc bochenków chleba, które wydajemy każdego tygodnia to chyba najlepszy sposób realizacji wezwania Papieża Franciszka, który w swoim Orędziu na dzisiejszy Dzień Ubogich zaprosił wszystkich „aby zatrzymać się blisko ubogich i konkretnymi gestami miłości dawać im nadzieję obecności dobrego Boga w życiu każdego człowieka”.