ks. Tomasz Krzemiński MS

ks. Tomasz Krzemiński MS

Na co dzień jest proboszczem w parafii w Łanowicach na Ukrainie. Pełni funkcje dyrektora Referatu Misji Zagranicznych oraz ekonoma Okręgu Europy Wschodniej i jest również pomysłodawcą akcji „Kanapka za Złotówkę”.