informacjelist

List Zarządu Generalnego na święto osób konsekrowanych

Z okazji 25. Światowego Dnia Życia Konsekrowanego sekretarz generalny naszego Zgromadzenia, w imieniu generała ks. Silvano Marisy MS, przesłał list do wszystkich saletynów.

Rzym, 1 lutego 2022 roku

Drodzy Współbracia,

Dwadzieścia pięć lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzony jest 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. W Orędziu na pierwszy Dzień Życia Konsekrowanego ojciec święty podkreślił, że ofiarowanie Jezusa w świątyni jest wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia, szczególnie dla tych, którzy zostali powołani, aby urzeczywistniać w Kościele i w świecie, poprzez praktykowanie rad ewangelicznych, „charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo” (Jan Paweł II, 6.01.1997).

Jak co roku, papież Franciszek będzie przewodniczył Mszy św. z udziałem osób konsekrowanych w Bazylice św. Piotra w Rzymie i skieruje przesłanie do wszystkich osób konsekrowanych na całym świecie. Niektórzy z nas, ze wspólnoty domu generalnego, będą uczestniczyć w tej Eucharystii i modlić się za całe Zgromadzenie, za naszych członków i rozproszone misje na całym świecie. 

Dla nas, saletynów, 2 lutego ma szczególne znaczenie. To właśnie w tym dniu w 1858 roku pierwsi misjonarze Matki Bożej z La Salette złożyli swoje pierwsze śluby w kaplicy biskupstwa w Grenoble. W dokumentacji z prośbą do Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie naszej Reguły można przeczytać następujący tekst, przygotowany i podpisany przez ks. Josepha Perrin (przełożonego generalnego) i jego towarzyszy (księży Charlesa Grenata, Louisa Beaup i Josepha Pinardy’ego): 

W liście pasterskim biskup de Bruillard powiedział: „Kapłani ci będą nazwani misjonarzami Matki Bożej z La Salette; ich powstanie i istnienie będzie, podobnie jak samo sanktuarium, wiecznym pomnikiem, wieczną pamiątką miłosiernego objawienia się Maryi”. Kilku księży z diecezji, odpowiadając natychmiast na wezwanie swojego biskupa, utworzyło zalążek nowego Instytutu, który od maja 1852 roku objął w posiadanie miejsce kultu Matki Bożej z La Salette i rezydencję w Grenoble. Przebywali oni i służyli w tym sanktuarium aż do 1901 roku, kiedy to zostali wydaleni przez rząd francuski. Misjonarze żyli początkowo bez ślubów, pod kierownictwem przełożonego wyznaczonego przez biskupa, i pozostawali tak do 1858 roku. W tym dniu biskup Ginoulhiac, następca biskupa de Bruillard, nadał im Regułę, która zezwalała na złożenie ślubów czasowych, odnawianych co trzy lata, i powierzył zarządzanie Instytutem przełożonemu, wspomaganemu przez radę składającą się z czterech członków, wybieranych przez wspólnotę. 2 lutego 1858 roku złożyli oni pierwsze śluby” (1.05.1908).

Nasz przełożony generalny ks. Silvano Marisa i jego Rada życzą każdemu z Was radosnego świętowania Dnia Życia Konsekrowanego, ze szczególną myślą o tych, którzy 2 lutego obchodzą rocznicę swojej profesji zakonnej. Niechaj płomień całkowitego oddania się Panu, gorliwości apostolskiej i wierności w głoszeniu orędzia Pięknej Pani, którą nasi starsi zapalili 164 lata temu, jaśnieje zawsze i wszędzie.

ks. Romuald Rakotondraibe MS
sekretarz generalny