list

list

List Ojca św. Jana Pawła II z okazji Jubileuszu 150 lecia Objawienia w La Salette

Diecezja Grenoble, Misjonarze Saletyni i liczni wierni w świecie obchodzą uroczyście w tym roku sto pięćdziesiątą rocznicę objawienia Świętej Dziewicy Maryi w tej miejscowości alpejskiej, skąd Jej Orędzie nie przestaje promieniować. To wspomnienie może być bogate w wiele łask: stąd pragnę połączyć się z pielgrzymami, którzy przybywają aby czcić Matkę Pana pod tytułem Pojednawczym grzeszników.  Matka Zbawiciela, Matka Kościoła, Matka ludzi, Maryja towarzyszy każdemu w życiowej pielgrzymce. Niech więc wzmoże się przygotowanie do wielkiego Jubileuszu Odkupienia. Rok poświęcony rocznicy objawienia się Matki Bożej Maksyminowi i Melanii stanowi znaczący etap tego...
list

List Ojca św. Jana Pawła II do delegatów XXIX Kapituły Generalnej

Drodzy Misjonarze Matki Bożej z La Salette,  Jestem szczęśliwy, że mogę was przyjąć w czasie, kiedy celebrujecie 29. Kapitułę Generalną. Wraz Przełożonym generalnym i jego Radą, których serdecznie witam, reprezentujecie wszystkich współbraci, którzy znajdują się w wielu krajach świata. W imieniu Kościoła, gorąco dziękuję wam za wysiłki, których podjęliście się w ostatnich latach, rozszerzając zakres swojej apostolskiej posługi, zwłaszcza w Indiach i w krajach Europy wschodniej, rozważając wkrótce założenie misji także w Indonezji i w Birmie. Niech Pan udzieli hojnie błogosławieństwa waszym dziełom apostolskim i niech pozwoli wam wytrwać ze...
Artykułlist

Homilia Bpa Piotra Libery z okazji 10 rocznicy koronacji figury Matki Bożej Płaczącej i 160 rocznicy zjawienia Matki Bożej

1. Umiłowani Bracia i Siostry! Wysłuchaliśmy dobrze znanego nam fragmentu z Janowej Ewangelii. Jest on czytany w wielu miejscach rozsianych po naszej ziemi, gdzie cześć odbiera Panna Bolesna, Matka Zbawiciela. I w Kalwarii, i w Licheniu, i w Osiecznej koło Leszna, i w Jarosławiu i w Kałkowie. I w tylu jeszcze innych miejscach wpisanych w mapę geograficzną kultu maryjnego w Polsce. Dziś ten fragment czytamy tu w Dębowcu, w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. „Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena” (J 19,...