informacjelist

Święto polskich saletynów

3 maja oddajemy cześć Matce Bożej Królowej Polski. Tego dnia polscy saletyni obchodzą również uroczystość Patronki prowincji. Z tej okazji ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS skierował do współbraci okolicznościowy list.


Rzym, 3 maja 2022 roku

List na uroczystość patronalną Prowincji

Drodzy Współbracia,

W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski liturgia słowa przynosi nam obraz Niewiasty obleczonej w słońce, z księżycem pod stopami, ukoronowanej wieńcem dwunastu gwiazd. Tradycja widzi w Niej Maryję, Matkę Chrystusa, a także Kościół, który rodzi do zbawienia nowy lud Boży. Brzemienna Niewiasta ma wydać na świat Dziecko, na które czyha ognisty smok, symbolizujący siły zła. Jednak Bóg nie pozwala smokowi skrzywdzić ani Syna, ani Niewiasty. Co więcej, Niebo triumfalnie ogłasza, że oto rozpoczyna się realizacja odwiecznego planu: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca (Ap 12, 10).

To niezwykle sugestywna i inspirująca wizja walki duchowej. Niewiasta i Dziecię są bezpieczni, bo świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni (Ap 11, 19). Nawet jeśli zło chwilowo triumfuje, to jest to zwycięstwo nietrwałe. Ten obraz z Apokalipsy przynosi nam wiele nadziei, tym bardziej teraz, w czasach zamętu, niepokoju i trudnych pytań o przyszłość. Bóg jest obecny w świecie i opiekuje się nami! On dawno już znalazł sposób, by zaradzać złu: tym sposobem są ci wszyscy, którzy należą do potomstwa Niewiasty – to członkowie Kościoła, którzy mają w świecie nieść światło Ewangelii.

Dokładnie 170 lat temu, 1 maja 1852 roku bp Philibert de Bruillard wydał list pasterski, w którym zapowiedział utworzenie sanktuarium w La Salette oraz powołanie grupy duszpasterzy dla przybywających tam pielgrzymów. Podkreślił jednak, że jakkolwiek wielką rzeczą byłaby budowa sanktuarium, jest jeszcze coś ważniejszego: chodzi o sługi ołtarza przeznaczonych do jego obsługi, do przyjmowania pobożnych pielgrzymów, do głoszenia im słowa Bożego, do sprawowania wśród nich posługi pojednania, do sprawowania dla nich czcigodnego sakramentu ołtarza, i do wiernego rozdawania wszystkim tajemnic Bożych i duchowych skarbów Kościoła. Ci kapłani będą się nazywać Misjonarzami Matki Bożej z La Salette. Ich powołanie i istnienie będą tak jak i sanktuarium, wieczną pamiątką miłościwego objawienia się Maryi. To rozeznanie biskupa uświadamia nam, że przez gorliwe głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów włączamy się w wielkie dzieło pojednania, którego Chrystus dokonał na krzyżu i o którym Maryja przypomina w La Salette. 

Drodzy Współbracia, razem z uczestnikami Rady Zgromadzenia, która zebrała się w Rzymie, każdego z Was polecam troskliwej opiece Maryi, Królowej Polski. Jednocześnie proszę Was o modlitwę we intencjach naszej Prowincji, wszystkich jej członków i dzieł. Módlmy się szczególnie o nowe powołania kapłańskie i zakonne, byśmy zgodnie z wolą Bożą mogli kontynuować w świecie Chrystusową misję pojednania. 

Maryjo, Królowo Polski i nasza czuła Matko, opiekuj się nami!

ks. Grzegorz Zembroń MS
prowincjał


3 maja swoją uroczystość obchodzi również parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łętowem k. Mszany Dolnej. W tym roku sumie odpustowej przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Jan Kijek MS, który także wygłosił homilię.

Polska prowincja saletynów, wraz z prowincjami amerykańską, brazylijską i francuską, powstała w 1934 r. na mocy wcześniejszej decyzji kapituły generalnej z 1932 r. W chwili powstania obejmowała wszystkie ówczesne placówki w Polsce, Argentynie, USA i Kanadzie. Jej pierwszym przełożonym był ks. Michał Kolbuch MS (1889–1957). Prowincja liczy obecnie 208 profesów wieczystych (w tym 196 księży i 10 braci zakonnych) oraz 7 profesów czasowych. Posiada 45 placówek (w tym 10 sanktuariów) w 11 krajach. Pod względem personalnym i terytorialnym jest największą prowincją w Zgromadzeniu.