informacje

Spotkanie młodych saletynów

Konferencje, warsztaty i konwersatoria na tematy duszpasterskie, katechetyczne oraz zakonne złożyły się na tegoroczną Formację Młodych Księży. Uczestniczyło w niej 16 misjonarzy saletynów, którzy w ostatnich pięciu latach przyjęli święcenia kapłańskie. Trzech z nich, pracujących na co dzień na Ukrainie, brało udział w zajęciach dzięki transmisji on-line. Spotkanie odbywało się w Krakowie w dniach 23–26 stycznia.

W pierwszym dniu młodzi saletyni wysłuchali konferencji ks. prowincjała Grzegorza Zembronia MS na temat sposobów głoszenia treści maryjnych w sposób dostosowany do współczesnych realiów. Po przerwie uczestnicy spotkali się z o. Grzegorzem Kluzem OP, prezesem Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom Dominik oraz z panią Katarzyną Zabdyr, psychologiem i wolontariuszką fundacji. Goście podzielili się swoim doświadczeniem oraz wiedzą o funkcjonowaniu sekt i grup stosujących psychomanipulację. Przedstawiony problem został ujęty również w odniesieniu do niektórych wspólnot religijnych istniejących w Kościele katolickim.

Tematem wiodącym we wtorek 24 stycznia była historia polskiej prowincji zgromadzenia. Sekretarz i archiwista prowincjalny ks. Łukasz Nowak MS przedstawił dzieje niektórych domów i parafii, utraconych po II wojnie światowej lub przekazanych diecezjom. Po południu ksiądz prowincjał przedstawił drugą część tematu dotyczącego głoszenia treści maryjnych i saletyńskich.

Trzeci dzień formacji był poświęcony tematyce katechetycznej. Dwa bloki zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, poprowadziła pani dr Aneta Rayzacher-Majewska, katechetka oraz wykładowczyni katechetyki na UKSW w Warszawie. Pierwszy dotyczył prowadzenia lekcji religii na temat modlitwy, drugi – na temat misji. Spotkania składały się z części wykładowej oraz ćwiczeń, w trakcie których uczestnicy mogli sami przygotować materiały na katechezę w szkole. 

Podczas ostatniej konferencji w czwartek 26 stycznia ojciec duchowny seminarium saletynów ks. dr Zbigniew Pałys MS mówił o formach kontynuacji osobistej formacji zakonnej i kapłańskiej na co dzień. Tego dnia siedmiu saletynów przystąpiło do tzw. egzaminu proboszczowskiego, kończąc tym samym pięcioletni cykl formacji.

W każdym dniu uczestnicy sprawowali wspólnie Eucharystię i liturgię godzin oraz adorowali Najświętszy Sakrament. Wieczorne spotkania braterskie były okazją do wymiany doświadczeń duszpasterskich i zakonnych z miejsc, w których młodzi księża pełnią posługę.