Podcast o pojednaniu

Czas walki o młodzież

Badania pokazują, że Polska jest najszybciej laicyzującym się krajem w Europie. Odwrót od praktykowania wiary najbardziej widoczny jest wśród młodzieży. Mimo wielu lat katechezy i ogromnego wysiłku duszpasterskiego udaje się w Kościele zatrzymać tylko co piątego młodego człowieka. To rzeczywistość, która bardzo niepokoi.

W kolejnym odcinku Posłańca. Podcastu o pojednaniu możemy wysłuchać rozmowy ks. Marka Koziełły MS z dwójką maturzystów o tym, jak oni sami widzą swoją i swoich rówieśników obecność w Kościele. Patrycja i Paweł opowiadają o tym, co ich pociąga, co ich razi, i jaki według nich jest klucz do tego, żeby walka o młode pokolenie zakończyła się zwycięsko.