informacjelist

Królowo Polski, módl się za nami!

3 maja oddajemy cześć Matce Bożej Królowej Polski. Tego dnia polscy saletyni obchodzą również uroczystość Patronki prowincji. Z tej okazji ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS skierował do współbraci okolicznościowy list.


Warszawa, 3 maja 2023 roku

List na uroczystość patronalną Prowincji

Drodzy Współbracia,

rok liturgiczny dzięki swojej cykliczności pozwala nam regularnie powracać do duchowego przeżywania tajemnic wiary i do wspominania tych osób, którymi Bóg zechciał posłużyć się w realizacji planu zbawienia. Jednak ta cykliczność sprawia, że czasem przyzwyczajamy się do nawet największych uroczystości albo że przestajemy na nie oczekiwać. Tym, co zawsze pomaga z duchową świeżością przeżywać znane już obchody jest ich aktualny kontekst. W jakim kontekście więc przeżywamy dzisiejszą uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Patronki naszej prowincji zakonnej? Składa się na niego i trwająca od ponad roku wojna na Ukrainie, i zawirowania ekonomiczne, będące skutkiem pandemii, i szybko zmieniające się warunki posługi duszpasterskiej, i niepewność związana z brakiem nowych powołań nie tylko w naszej prowincji, lecz także w diecezjach, w których posługujemy… Ważnym elementem tego kontekstu jest też przygotowanie do przyszłorocznych kapituł prowincjalnej i generalnej, a wraz z nim refleksja nad miejscem naszej prowincji w Zgromadzeniu, stylem naszego życia braterskiego oraz apostolstwem. W wielu tych sytuacjach doświadczamy ludzkiej słabości, a przez to z nadzieją szukamy Bożej pomocy i wstawiennictwa naszych świętych patronów.

Właśnie w dzisiejszą uroczystość mamy na nowo umocnić w sobie przekonanie, iż Bóg nie zostawia nas samych wobec wszelkich trudności, a tym bardziej wobec zła duchowego. Jednym z dowodów Bożej opieki nad nami jest obecność w Kościele Maryi, Matki Jego Syna. W prefacji przeznaczonej na dzisiejszą uroczystość słyszymy, iż Maryja, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Ona, Królowa nieba, otacza macierzyńską miłością Naród, który Ją wybrał na swoją Królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański.

Drodzy Współbracia, niech te słowa z prefacji będą też życzeniami, które w imieniu Zarządu Prowincjalnego chciałbym dzisiaj złożyć każdemu z Was. Obyśmy zawsze mocno i z entuzjazmem doświadczali, iż Maryja jest duchową Matką każdego z nas, że nas broni, pociesza i prowadzi do niebieskiej ojczyzny!

Jednocześnie polecamy Waszej modlitwie wszystkie sprawy naszej Prowincji, prowadzone przez nas dzieła, przygotowanie kapituł prowincjalnej i generalnej, a także nowe powołania do Zgromadzenia. Pamiętajcie szczególnie o dwóch klerykach, którzy 20 maja z rąk biskupa Adama Wodarczyka przyjmą w Dębowcu święcenia diakonatu oraz o tych, którzy w najbliższych tygodniach będą obchodzić jubileusze i rocznice święceń kapłańskich.

Niech wszystkim nam błogosławi Bóg przez Maryję!

ks. Grzegorz Zembroń MS
prowincjał


Polska prowincja saletynów, wraz z prowincjami amerykańską, brazylijską i francuską, powstała w 1934 r. na mocy wcześniejszej decyzji kapituły generalnej z 1932 r. Jej pierwszym patronem został ustanowiony św. Stanisław Biskup i Męczennik, ale już po roku Rada Generalna zatwierdziła zmianę patronatu i nazwy prowincji. W chwili powstania obejmowała wszystkie ówczesne placówki w Polsce, Argentynie, USA i Kanadzie. Jej pierwszym przełożonym był ks. Michał Kolbuch MS (1889–1957). Prowincja liczy obecnie 206 profesów wieczystych (w tym 193 księży i 10 braci zakonnych) oraz 5 profesów czasowych. Posiada 44 placówki (w tym 10 sanktuariów) w 10 krajach. Pod względem personalnym i odległości między najdalszymi placówkami jest największą prowincją w Zgromadzeniu.