zapowiedź

Saletyńskie sympozjum o wynagrodzeniu

W sobotę 14 października pod hasłem „Teologia wynagrodzenia i La Salette” odbędzie się XVII Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne (MSSI). Spotkanie połączone będzie z rozpoczęciem roku formacyjnego 2023/2024 w seminarium saletynów w Krakowie. Wystąpienia prelegentów w czasie sympozjum będą transmitowane na naszym profilu Facebooka oraz kanale YouTube.

PROGRAM SPOTKANIA:

9:30 – Msza św. koncelebrowana – przewodniczy ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS 

10:45 – Otwarcie i prowadzenie sympozjum – ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS 
Słowo Prowincjała – ks. mgr Grzegorz Zembroń MS 
Słowo powitania Rektora – ks. mgr lic. Marcin Ciunel MS 

Pierwsza sesja 

11:00 – Biblijna teologia wynagrodzenia – ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa) 

11:20 – Retrybucja jako zadośćuczynienie Bogu i ludziom w wybranych perykopach Łukaszowego dzieła – ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków)

11:40 – Wynagradzający charakter czynnej konsekracji przez profesję rad ewangelicznych – ks. dr Zbigniew Pałys MS (WSD MS, Kraków) 

12:00 – Specyfika rozumienia wynagrodzenia w orędziu Matki Bożej z La Salette – ks. dr Andrzej Zontek MS (Kuria Generalna MS, Rzym) 

12:20 – Przerwa na kawę lub herbatę 

Druga sesja 

12:40 – Bractwa religijne i stowarzyszenia kościelne powstałe z objawienia Matki Bożej w La Salette w celu wynagrodzeniaks. dr Piotr Jamioł MS (Kraków)

13:00 – Praktyka wynagrodzenia w modlitwach i pieśniach czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej z uwzględnieniem Apostolstwa Rodziny Saletyńskiejmgr Iwona Józefiak (Dębowiec)

13:20 – Kim są świeccy saletyni? Bogactwo charyzmatycznej rodziny saletyńskiej – mgr Lidia Miś-Nowak (Rzeszów)

13:40 – Dyskusja i zakończenie sympozjum 

15:30 – Nabożeństwo wynagradzające – ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS