informacjesaletyni świeccy

Świeccy saletyni złożyli przyrzeczenia

Dwadzieścia siedem osób świeckich stało się oficjalnie członkami saletyńskiej rodziny charyzmatycznej. To pierwsze takie wydarzenie w polskiej historii zgromadzeń zakonnych wywodzących się z objawienia Matki Bożej w La Salette.

Liturgiczny obrzęd złożenia przyrzeczeń przez świeckich saletynów odbył się w bazylice w Dębowcu podczas Mszy św. o godz. 11:00, której przewodniczył ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. 10 osób z Polski i 17 ze Słowacji publicznie wyraziło wolę bycia apostołami pojednania w swoich rodzinach, wspólnotach i społeczeństwie oraz ścisłej współpracy z saletynami i saletynkami w ich działalności. Na znak wejścia do saletyńskiej rodziny charyzmatycznej nowi członkowie otrzymali także specjalnie przygotowane krzyże.

W homilii ksiądz prowincjał, nawiązując do rozpoczynającego się Adwentu, zwrócił uwagę, że świeccy, razem z misjonarzami saletynami i siostrami saletynkami, przygotowują świat na powtórne przyjście Jezusa poprzez wzywanie do pojednania i nawrócenia. – Cieszymy się, że chcecie razem z nami głosić orędzie Maryi z La Salette. Dziękujemy Bogu, że – jako wiernych świeckich – obdarza was powołaniem do życia charyzmatem pojednania. Wierzymy, że przez wstawiennictwo Maryi, Pani Adwentu, będzie stale wam błogosławił w głoszeniu Dobrej Nowiny i dawaniu świadectwa o Jego miłosierdziu – mówił ks. Zembroń.

Misjonarze saletyni, siostry saletynki i świeccy saletyni tworzą jedną rodzinę charyzmatyczną. To, co ich łączy, to duchowość i charyzmat pojednania, a także pragnienie odpowiedzi na wezwanie, którym Maryja kończy swoje orędzie w La Salette: „A więc moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi”.

Świeccy saletyni kierują się ośmioma zasadami, wypracowanymi podczas spotkań w Salmacie (2012) i Dębowcu (2014):
1. Świadectwo życia – świecki saletyn chce być przykładem życia chrześcijańskiego w rodzinie, w miejscu pracy, w każdej relacji i sytuacji, w której się znajduje;
2. Uwaga zwrócona na znaki czasu – świecki saletyn jest uważny na znaki czasu, nie tylko w ważnych momentach historii swojego życia, lecz także we wszystkich wydarzeniach życia codziennego;
3. Wspieranie nadziei – świecki saletyn jest promotorem nadziei w świecie, w którym brakuje nadziei i który boi się jutra.
4. Budowniczy współczucia i pojednania – świecki saletyn współcierpi (współczuje), przejmuje się i troszczy się cierpieniami i grzechem innych;
5. Zaczyn w cieście – świecki saletyn ma świadomość, że może być „zaczynem w cieście” we wszystkich sytuacjach swojego życia;
6. Osobiste nawrócenie – świecki saletyn jest wezwany do stałego osobistego nawrócenia;
7. Wspieranie powołań – świecki saletyn poprzez modlitwę i działanie angażuje się na rzecz wzbudzania powołań;
8. Świecki saletyn żyje wiarą i głosi dobrą nowinę z La Salette tam, gdzie realizuje swoje powołanie.