Boże Narodzenieżyczenia

Życzenia Księdza Prowincjała na Boże Narodzenie 2023

Drodzy Przyjaciele naszego Zgromadzenia,
Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej,

w tegoroczne obchody Bożego Narodzenia wpisuje się niezwykła rocznica. 800 lat temu, w 1223 roku, św. Franciszek z Asyżu wraz z prostymi mieszkańcami małej górskiej wioski Greccio w środkowych Włoszech przygotował pierwszą żywą szopkę. W ten sposób Biedaczyna z Asyżu chciał przybliżyć ludziom tajemnicę narodzin Syna Bożego: Jego umniejszenia, wzruszającej pokory i czułej bliskości. Jak pisze biograf, Tomasz z Celano, Franciszek pragnął przynajmniej jeden jedyny raz ujrzeć na własne oczy narodziny Bożej Dzieciny. My także w okresie Bożego Narodzenia będziemy stawać przed szopką czy żłóbkiem, by zachwycać się tajemnicą Boga, który jest tak wielki, że może stać się mały. 

Papież Franciszek w podpisanym cztery lata temu również w Greccio liście apostolskim Admirabile signum o znaczeniu i wartości żłóbka wyjaśnia, dlaczego żłóbek wzbudza tyle zadziwienia i wzruszenia: przede wszystkim dlatego, że ukazuje czułość Boga. On, Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości. Dar życia, sam już za każdym razem dla nas tajemniczy, fascynuje nas jeszcze bardziej, gdy widzimy, że Ten, który narodził się z Maryi, jest źródłem i wsparciem każdego życia. W Jezusie Ojciec dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, kiedy jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek; wiernego przyjaciela, który jest zawsze blisko nas; dał nam swego Syna, który nam przebacza i podnosi nas z grzechu.

Drodzy Przyjaciele, w imieniu Zarządu Prowincjalnego składam Wam serdeczne życzenia świąt Narodzenia Pańskiego wypełnionych Jego obecnością i tymi Jego darami, których najbardziej potrzebujecie. Życzymy Wam, by każda chwila, choćby najkrótsza, spędzona na modlitwie przy żłóbku była poruszającym doświadczeniem spotkania z Bogiem, który staje się jednym z nas, byśmy mogli stać się podobni do Niego. Wszystkich Was polecamy w modlitwie przy wigilijnym stole.

Błogosławionych Świąt i wszelkiego dobra w nowym roku!

ks. Grzegorz Zembroń MS
przełożony polskiej prowincji saletynów