informacje

Komunikat z I dnia obrad kapituły

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna dla Spraw i Wyborcza polskiej prowincji saletynów. Przewodniczy jej generał Zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS.

W obradach bierze udział 36 delegatów. Wśród nich jest pięciu członków dotychczasowego zarządu prowincjalnego, przełożony okręgu szwajcarskiego oraz 30 delegatów wybranych przez członków prowincji. Temat obecnej kapituły brzmi: Uważni na znaki czasu i potrzeby Kościoła poddajemy rewizji nasze życie konsekrowane i apostolstwo.

Kapitułę poprzedziła konferencja o. Ryszarda Bożka CSsR, liturgisty, formatora i rekolekcjonisty, a w latach 2008-2011 – prowincjała polskiej prowincji redemptorystów. Po jej wysłuchaniu uczestnicy dzielili się w grupach refleksją nad usłyszanymi słowami wprowadzenia. Następnie kapitulanci udali się do kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej w bazylice dębowieckiej, by celebrować Mszę św., której przewodniczył prowincjał ks. Grzegorz Zembroń MS. Homilię wygłosił przełożony generalny Zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS. – Kapituła prowincjalna nie jest tylko zwykłym spotkaniem Prowincji, choć godnym szacunku i zawsze przeżywanym z zaangażowaniem i pasją. Kapituła jest zasadniczo aktem wiary, którym uznajemy obecność Boga w naszej historii i życiu osobistym, jak również w życiu Prowincji, a także jest aktem zaufania w szczerą współpracę i dyspozycyjność braci do pracy dla dobra wspólnoty i misji Kościoła – przypomniał generał saletynów.

Po południu nastąpiło oficjalne otwarcie kapituły. Po wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Centrum Pojednania uczestnicy udali się do sali obrad, gdzie po odśpiewaniu hymnu „Veni Creator” została odczytana lista obecności. Pierwsza część kapituły to sesja proceduralna. Podczas niej zostali zaakceptowani sekretarze kapituły – ks. Bartosz Seruga MS i ks. Paweł Obrzut MS oraz tłumacz ks. Zbigniew Cybulski MS. Na skrutatorów zostali powołani ks. Maciej Wilczek MS i ks. Marek Koziełło MS. Uczestnicy zatwierdzili także procedurę obrad i program kapituły. Pierwszym istotnym głosowaniem był wybór członków Komisji Inicjatyw, która faktycznie koordynuje prace kapituły. W jej skład weszli: ks. Robert Głodowski MS jako przewodniczący oraz ks. Marcin Sitek MS i ks. Paweł Raczyński MS. Zatwierdzono także składy sześciu komisji kapitulnych: I – Konsekracja; II – Wspólnota; III – Apostolstwo; IV – Formacja; V – Zarząd i Ekonomia; VI – Prawo. 

Wszystkich współbraci z prowincji prosimy w tych dniach o szczególną modlitwę w intencji kapitulantów i obrad kapituły.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik kapituły