informacje

Komunikat z II dnia obrad kapituły

Wtorek 6 lutego 2024 roku – drugi dzień kapituły w Dębowcu – w całości był poświęcony prezentacji i dyskusji nad raportami za lata 2021–2024 członków Zarządu Prowincjalnego.

W czasie przedpołudniowej sesji kapitulanci wysłuchali raportu ks. prowincjała Grzegorza Zembronia MS. Po krótkiej przerwie delegaci przedyskutowali przedstawione sprawozdanie w komisjach kapitulnych. Następnie sekretarze grup zaprezentowali na forum ogólnym przebieg dyskusji, prowincjał zaś odpowiedział na pytania postawione przez poszczególne komisje. Po zamknięciu sesji kapitulanci celebrowali wspólną Eucharystię, której przewodniczył ks. Maciej Wilczek MS, zaś słowo Boże wygłosił ks. Antoni Skałba MS.

Popołudniowa sesja, poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu, była poświęcona sytuacji ekonomicznej prowincji. Ten raport przedstawił ekonom prowincjalny ks. Paweł Golemo MS. Po przerwie kapitulanci przedyskutowali w komisjach zaprezentowany dokument.  Podobnie jak w przypadku pracy nad raportem prowincjała, efekt tej dyskusji w grupach został również przekazany wszystkim delegatom kapituły. Następnie ekonom prowincjalny udzielił kapitulantom potrzebnych odpowiedzi i wyjaśnień. Popołudniową sesję zakończyła dyskusja na temat obu przedstawionych w tym dniu raportów. Kapitulną pracę zwieńczyły wspólne nieszpory.

W godzinach wieczornych, w obecności ks. generała Silvano Marisy MS, zebrała się jeszcze Komisja Inicjatyw wraz z sekretarzami kapituły w celu obliczenia głosów konsultacji w prowincji na urząd prowincjała.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik kapituły