informacje

Komunikat z IV dnia obrad kapituły

W czwartek 8 lutego br. uczestnicy kapituły prowincjalnej w Dębowcu kontynuowali prace nad postulatami oraz zmianami w Statutach prowincjalnych.

Czwartego dnia obrad odbyły się trzy sesje. Pierwsza z nich upłynęła na dyskusji nad 12 postulatami, które wpłynęły do kapituły i zostały przepracowane w komisjach. W przerwie niektóre z komisji naniosły poprawki zasugerowane podczas dyskusji. Po przerwie kontynuowano pracę nad postulatami, a następnie przygotowano gotowe zalecenia do późniejszego przegłosowania.

O godzinie 12.45 kapitulanci sprawowali Eucharystię w kaplicy Centrum Pojednania. Głównym celebransem był proboszcz z Kirchberg im Wald w Niemczech ks. Paweł Ostrowski MS, a homilię skierował do delegatów przełożony wspólnoty międzynarodowej w Rzymie ks. Bohdan Dutko MS.

Sesja popołudniowa kapituły rozpoczęła się po adoracji Najświętszego Sakramentu od dyskusji nad ostatnim z postulatów, który jedna z komisji opracowywała jeszcze w czasie przerwy obiadowej. Postulaty wniesione na tę kapitułę dotyczyły m.in. spraw finansowych związanych z dokończeniem rozpoczętych inwestycji w prowincji, organizacji profesjonalnej opieki medycznej dla chorych współbraci w naszych domach zakonnych, rewizji form i miejsc poszczególnych etapów formacji początkowej w związku z aktualną sytuacją powołaniową, kadencji przełożonych oraz pastoralnej i saletyńskiej formacji dla świeckich. W czasie popołudniowej sesji przedyskutowano też zaproponowane zmiany w Statutach prowincjalnych. Ostatnią godzinę tej sesji wypełniła dyskusja o różnych możliwościach prowadzenia formacji początkowej w obecnej sytuacji prowincji. Została ona zainicjowana formalnym wnioskiem jednego z kapitulantów odpowiedzialnych za formację i miała na celu pomoc przyszłemu zarządowi i komisji formacyjnej w pracach w tym temacie.

Po kolacji kapitulanci rozpoczęli trzecią tego dnia sesję kapitulną, w czasie której odbyły się głosowania nad wnioskami i zmianami w Statutach prowincjalnych.

Oddolną inicjatywą kapitulantów była nocna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 22.00 do 7.00 w intencji wyboru nowego zarządu prowincji, delegatów na kapitułę generalną i dobrych owoców obecnej kapituły.

 ks. Robert Głodowski MS
rzecznik kapituły