informacje

Komunikat z III dnia obrad kapituły

Sprawozdania ze wspólnot zakonnych, dzieł apostolskich i misyjnych oraz praca nad nadesłanymi postulatami wypełniły środę 7 lutego – kolejny dzień kapituły prowincjalnej w Dębowcu.

Przedpołudniowa sesja obrad trzeciego dnia kapituły skupiła się na pogłębionej refleksji nad sprawozdaniami ze wspólnot i dzieł oraz podsumowaniami ostatnich spotkań rejonowych. Każda z komisji dokonała syntezy treści tych materiałów pod kątem przydzielonej jej tematyki (konsekracja zakonna, życie wspólnotowe, apostolstwo, formacja, zarząd i ekonomia oraz prawo). Następnie sekretarze każdej komisji przedstawili owoce tej refleksji na forum ogólnym. Sesję zwieńczyła interesująca dyskusja ukazująca blaski i cienie aktualnej rzeczywistości zakonnej naszej prowincji. Było to bardzo ważne spotkanie w duchu tematu obecnej kapituły: „Uważni na znaki i potrzeby Kościoła poddajemy rewizji nasze życie konsekrowane i apostolstwo”.

Po przerwie obiadowej kapitulanci zgromadzili się na adoracji w kaplicy Centrum Pojednania. Po wspólnej modlitwie rozpoczęła się druga tego dnia sesja obrad, na której rozdzielono pomiędzy komisje poszczególne postulaty, które wpłynęły na kapitułę podczas przygotowań oraz w trakcie jej trwania. Spotkania w komisjach trwały całe popołudnie. Ponadto komisja prawna pracowała nad zmianami w niektórych punktach Statutów prowincjalnych, zaproponowanymi podczas przygotowania kapituły.

O godz. 17.30 kapitulanci uczestniczyli razem z wiernymi w środowej Nowennie do Matki Bożej Saletyńskiej oraz Mszy św. w bazylice dębowieckiej. Przewodniczył jej uczestniczący w kapitule kustosz i superior miejscowej wspólnoty ks. Marcin Sitek MS, homilię zaś wygłosił ks. Janusz Kręcidło MS.

W godzinach wieczornych niektóre z komisji kapitulnych kontynuowały jeszcze pracę nad opracowaniem postulatów. 

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik kapituły