informacje

Komunikat z VI dnia obrad kapituły

W sobotę 10 lutego 2024 roku w sanktuarium w Dębowcu zakończyła się kapituła wyborcza i do spraw, podczas której dokonano wyboru nowych władz polskiej prowincji saletynów na kadencję 2024–2027. Kapitulanci określili także priorytety formacyjne i ekonomiczne dla Zarządu Prowincjalnego.

Praca kapituły rozpoczęła się o godz. 9.00. Na początku ostatniej sesji delegaci zatwierdzili treść listu, który postanowili skierować do świeckich saletynów. Był on efektem pracy komisji „Konsekracja” nad jednym z postulatów, które zostały skierowane do kapituły.  

Bardzo ważnym punktem tego dnia była ewaluacja końcowa, na której każdy z uczestników dzielił się tym, co osobiście przeżył w czasie obrad. Jako ostatni zabrał głos ks. Silvano Marisa MS, przełożony generalny Zgromadzenia. Podsumowując przeżyty czas, zaznaczył, że kapituła polega na dzieleniu się, słuchaniu i dyskusji. Ksiądz generał zauważył również, że za każdym razem kapituła zaprasza, by zapisać nową stronę w życiu prowincji i że potrzeba do tego „ducha prorockiego”. Dostrzegł też w pracy delegatów troskę o życie wspólnotowe i konsekrację zakonną. – Trzeba, by to co było powiedziane na kapitule znalazło zastosowanie w życiu codziennym – zaznaczył ks. Marisa.

Kapitułę zakończyła uroczysta Msza święta w kaplicy łaskami słynącej figury Matki Bożej Płaczącej. Liturgii przewodniczył przełożony okręgu szwajcarskiego ks. Piotr Żaba MS, homilię zaś wygłosił ksiądz generał. Na zakończenie Eucharystii, przed rozesłaniem, kapitulanci w obecności przełożonego generalnego odnowili swoją profesję rad ewangelicznych. 

 ks. Robert Głodowski MS
rzecznik kapituły