informacjeMadagaskar

Nowy generał saletynów

Obradująca w Antsirabe na Madagaskarze 33. Kapituła Generalna Misjonarzy Matki Bożej z La Salette wybrała ks. Jojohna Chettiyakunnela MS na urząd przełożonego generalnego Zgromadzenia. Głosowanie oraz instalacja nowego generała odbyły się w poniedziałek 22 kwietnia br.

Ks. Jojohn Chettiyakunnel urodził się w 1973 r. w Indiach, w stanie Kerala. Mając 26 lat, złożył pierwsze śluby zakonne. Święcenia prezbiteratu przyjął w 2003 r. W latach 2005–2010 był członkiem rady najpierw regionu, a następnie prowincji hinduskiej (La Salette Matha). Pełnił urząd prowincjała w latach 2010 – 2013. Posługiwał jako duszpasterz w Indiach oraz w Stanach Zjednoczonych. Przed wyborem, w latach 2018–2024, był jednym z asystentów generalnych Zgromadzenia. 

33. Kapituła Generalna oficjalnie rozpoczęła się we wtorek 9 kwietnia i potrwa do 5 maja br. Przebiega ona pod hasłem: „Wzrastać w naszej tożsamości, by służyć komunii i nadziei”. Miejscem obrad jest saletyńskie Centrum Duchowości Antsahasoa w Antsirabe na Madagaskarze. Blisko 250-tysięczne miasto, ze względu na liczbę wspólnot zakonnych i instytucji religijnych, nazywane jest „malgaskim Rzymem”. Znajduje się tutaj m.in. niższe seminarium, postulat i nowicjat saletynów oraz postulat i nowicjat saletynek. 

W gronie 39 uczestników kapituły jest 10 Polaków. Sześciu z nich to delegaci prowincji polskiej: ks. Bohdan Dutko MS, ks. Tomasz Krzemiński MS, ks. Łukasz Nowak MS, ks. Zbigniew Pałys MS, ks. Antoni Skałba MS i ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. Pozostali to: wikariusz generalny ks. Jacek Pawłowski MS, ekonom generalny ks. Andrzej Zontek MS, delegat z prowincji włoskiej ks. Krzysztof Krokosz MS oraz tłumacz ks. Marek Koziełło MS.