informacje

Saletyn przewodniczącym komitetu naukowego PAN

Nasz współbrat ks. prof. Janusz Kręcidło MS został wybrany na przewodniczącego Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027. 

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS jest biblistą i mariologiem. Studiował w Krakowie, Warszawie, Rzymie i Jerozolimie. Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 2015 roku. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w filologii biblijnej, historii biblijnej, metodologii i hermeneutyce biblijnej, antropologii biblijnej, a także mariologii biblijnej. Był członkiem dwóch zespołów tłumaczy, dokonujących nowych przekładów Pisma Świętego na język polski – „Biblii Paulistów” oraz „Biblii Ekumenicznej”.

Ksiądz Kręcidło czynnie uczestniczy w pracach kilku prestiżowych stowarzyszeń naukowych, m.in. Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Society of Biblical Literature, Catholic Biblical Association of America, European Association of Biblical Studies oraz Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. W 2020 roku został wybrany na członka Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Komitet Nauk Teologicznych PAN został powołany w 2003 r. i działa przy I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Do jego zadań należą: ocena i inicjowanie badań naukowych dotyczących wiary religijnej jako ważnego zjawiska w ludzkim świecie oraz badań dotyczących treści ludzkich przekonań religijnych oraz ich uzasadnień, zaliczanych tradycyjnie do teologii.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska związane z poszczególnymi dziedzinami. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy i opiniodawcy w sprawach dotyczących poszczególnych dyscyplin.

Serdecznie gratulujemy naszemu Współbratu tego zaszczytnego wyróżnienia!