informacje

Nie wiesz, co zrobić z 1%?

– Nie waham się powiedzieć, że nasi darczyńcy są Bożymi inwestorami i misjonarzami, bo przez modlitwę i pomoc finansową mocno wspierają głoszenie Ewangelii – mówi dyrektor Saletyńskich Dzieł Misyjnych ks. Paweł Bryś MS.

Formacja chrześcijańska w ciągu roku, wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży, działalność świetlic parafialnych, zakup lekarstw i środków potrzebnych do życia, ciepłe posiłki dla biednych – to tylko niektóre z działań, podejmowanych przez naszych współbraci pracujących za granicą. Ogromnym wsparciem dla tych inicjatyw są Saletyńskie Dzieła Misyjne.

Fundusze gromadzone przez SDM pochodzą z wielu źródeł. Znaczna ich część to ofiary składane podczas rekolekcji parafialnych i misji ludowych, prowadzonych przez saletynów. Duże kwoty przyniosła możliwość odpisu 1% podatku dochodowego na Saletyński Fundusz Misyjny oraz eDarowizna, czyli szybkie transakcje internetowe dokonywane przy współpracy z eCard S.A., a także akcje okolicznościowe. Od listopada 2014 r. Saletyńskie Dzieła Misyjne razem z Biletem dla Brata wspólnie gromadzą środki dla młodych ze Wschodu, którzy chcą uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

– Pamiętajmy, że misjonarze do swej posługi potrzebują nie tylko środków materialnych, lecz także wsparcia duchowego. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które modlą się za blisko 70 naszych współbraci pracujących poza granicami kraju – mówi dyrektor SDM. – Ciągle poszerzająca się grupa ofiarodawców indywidualnych, firm i parafii, a także osób, które duchowo wspierają saletyńskie misje pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość – podsumowuje ks. Bryś.

Saletyńskie Dzieła Misyjne to istniejący od 1996 r. Referat Misji Zagranicznych oraz powstały w 2010 r. Saletyński Fundusz Misyjny. Zadaniem Referatu jest budowanie zaplecza duchowego i finansowego dla saletynów pracujących na misjach zagranicznych. RMZ stara się także prowadzić działania popularyzujące social fundraising wśród organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych. Saletyński Fundusz Misyjny to organizacja pożytku publicznego nieposiadająca osobowości prawnej. Celem SFM jest organizowanie różnorakiej pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Więcej informacji o działalności Saletyńskich Dzieł Misyjnych można znaleźć na stronie www.misje.saletyni.pl oraz na profilu Facebooka www.facebook.com/misjesaletyni.

(gz)