informacjeTrzcianka

70 lat służby Bogu i ludziom

W ramach zakończonego w niedzielę 24 kwietnia XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance świętowano też 70 lat posługi misjonarzy saletynów w tym mieście.

Obchodom jubileuszu była poświęcona sobota 23 kwietnia. Uroczystej Mszy świętej z tej okazji przewodniczył przełożony generalny zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS, który także wygłosił homilię. Razem z nim Eucharystię odprawiali: asystent generalny ks. Henryk Przeździecki MS, ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Wawrzyniec Skraba MS, członkowie miejscowej wspólnoty zakonnej, saletyni z Kuźnicy Czarnkowskiej oraz duszpasterze z sąsiednich parafii.

Następnie w oratorium Domu Parafialnego odbyło się sympozjum „70 lat posługi Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance”, które otworzył ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także: dyrektor Biblioteki Parafialnej Edwin Klessa, przedstawiciel Rady Parafialnej Piotr Starosta oraz burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki. Po słowie wstępnym księdza prowincjała głos zabrał również przełożony generalny saletynów. W dalszej kolejności referat „Początki pracy Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance” wygłosił Edwin Klessa. Drugi prelegent – ks. Henryk Przeździecki MS mówił o „Saletynach w Polsce i na świecie”. Trzeci referat, zatytułowany: „Charyzmat saletyński” przedstawił dyrektor Centrum Pojednania w Dębowcu ks. dr Zbigniew Pałys MS, zwracając uwagę na wypełnianie tego charyzmatu przez zakonników pracujących w Trzciance.

W sobotnie popołudnie generał saletynów, asystent generalny oraz członkowie trzcianeckiej wspólnoty zakonnej odwiedzili Zespół Szkół Katolickich im. św. Faustyny. Przygotowany przez społeczność uczniowską spektakl „Chrzest Mieszka I” nawiązał do dwóch wątków XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej – 1050. rocznicy Chrztu Polski i jubileuszu posługi saletynów w Trzciance. W spotkaniu uczestniczyli także organizatorzy TKCh i przyjaciele szkoły.

W niedzielę kończącą Tydzień Kultury Chrześcijańskiej podczas Mszy Świętych homilie nawiązujące do objawienia Matki Bożej w La Salette głosił ks. dr Zbigniew Pałys MS. Eucharystii o godz. 9.30 przewodniczył asystent generalny ks. Henryk Przeżdziecki MS. Razem z nim modlili się: ks. generał Silvano Marisa MS, który także wygłosił homilię, ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS i ks. Wojciech Parfianowicz – redaktor „Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego”. Po Mszy św. odbyło się wręczenie wyróżnienia „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu”. Tegoroczną laureatką została Krystyna Kowalska, zaangażowana w działalność Biblioteki Parafialnej od samego początku jej istnienia. Ostatnim akcentem TKCh były spotkania ks. generała Silvano Marisy MS z pracownikami Biblioteki Parafialnej, a także twórcami prac artystycznych.

Misjonarze Matki Bożej z La Salette przybyli do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance w 1945 roku. Pierwszym powojennym proboszczem został mianowany ks. dr Tadeusz Ptak MS. Przez 70 lat pracowało tutaj 134 kapłanów oraz braci zakonnych. Z parafii pochodzi 30 kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Obecnie w parafii saletyńskiej posługuje 13 duszpasterzy oraz 4 siostry ze zgromadzenia franciszkanek Rodziny Maryi.

(gz/fot. ks. Zbigniew Welter MS)