La Salettelist

List Ojca św. Piusa XII z okazji jubileuszu 100-lecia Objawienia Matki Bożej w La Salette

List Ojca św. Piusa XII skierowany z okazji jubileuszu 100-lecia Objawienia Matki Bożej w La Salette do Przełożonego Generalnego Misjonarzy Saletynów*.

Do naszego Drogiego Syna, Ks. Stefana Cruveiller, Superiora Generalnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Matki Bożej Saletyńskiej. 

List Twój, powiadamiający nas o niedalekim jubileuszu setnej rocznicy Objawienia Matki Bożej Saletyńskiej jeszcze bardziej rozpalił nasze nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, której Niepokalanemu Sercu poświęciliśmy Kościół i świat. 

Ks. Biskup Philibert de Bruillard rzucił pierwsze ziarna waszego Zgromadzenia na pamiątkę miłościwego ukazania się Maryi. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że z całą serdecznością wspominacie błogosławione popołudnie 19 września 1846 roku, kiedy to Najświętsza Panna wśród łez nawoływała swoje dzieci, ażeby znowu zwróciły się do Chrystusa, zadośćuczyniły za grzechy, które znieważyły Boski Wieczny Majestat. 

Podobnie szczęśliwą myślą kierował się Francuski Narodowy Komitet Kongresów Maryjnych, postanawiając, za zgodą wszystkich kardynałów i biskupów Francji, by piąty Kongres Maryjny odbył się w miejscu, zaszczyconym przed stu laty tak wyjątkową łaską. 

Wasze Zgromadzenie, które w szczególny sposób stoi na straży świątyni saletyńskiej i rozszerza nabożeństwo do Niebieskiej Pojednawczyni, bardzo skutecznie będzie współpracować w wykonaniu tych planów. Dlatego też, ze swej strony, drogim misjonarzom Najświętszej Panny z La Salette zasyłamy gorące życzenia i ojcowską zachętę, pełni pocieszającej nadziei, że Najświętsza Panna odwzajemni się i udzieli im obfitych łask i radości na dalekich i żmudnych polach apostolskiej pracy, by zbierali obfity owoc swej wielorakiej działalności. 

Bez wątpienia obchód setnej rocznicy przyczyni się do duchowego odrodzenia i uspokojenia świata, tak jeszcze wzburzonego następstwami wojny. 

Obchodom jubileuszowym życzymy z całego serca nadprzyrodzonych owoców. Tobie zaś, Twoim drogim synom i wszystkim, którzy przez modlitwy, dobre uczynki i ofiary wezmą udział w uroczystościach udzielamy apostolskiego błogosławieństwa, jako zadatku wspanialszej nagrody niebieskiej.

Watykan, 8 października 1945 r.
Pius XII, papież 

* Obecne tłumaczenie zostało zamieszczone w: Studia saletyńskie 1/2000, 4.