Ocalić od zapomnienia

ks. Eugeniusz Gotkowski MS

Urodził się 14 kwietnia 1927 r. w Rudnej Wielkiej koło Rzeszowa, syn Tomasza i Katarzyny z domu Wójcik. Mając 24 lata w 1951 r. wstąpił do nowicjatu w Dębowcu. 8 września 1952 roku złożył tam pierwsze śluby zakonne, zaś profesję wieczystą 8 września 1955 r. w Krakowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1952-1958 w Studium Generale OO. Dominikanów w Krakowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał 16 czerwca 1957 roku z rąk ordynariusza krakowskiego abpa Eugeniusza Baziaka.

Placówki i posługi: W grudniu 1957 roku został skierowany do nowo otwartej placówki w Olsztynie przy ul. Morskiej. W czasie swojego pobytu w stolicy Warmii był wikariuszem w parafii konkatedralnej. W latach 1961-1963 pełnił obowiązki wikariusza w Trzciance. Przez kolejny rok w 1963 r. był wikariuszem w Prabutach, a następnie w 1964 r., także przez rok, ponownie wikariuszem w Olsztynie. W 1965 r. został mianowany socjuszem mistrza nowicjatu, zaś w 1967 r. mistrzem nowicjatu w Dębowcu. W latach 1969-1977 był wikariuszem w Rzeszowie. Następnie na trzy lata 1977-1980 powrócił do Trzcianki, gdzie był superiorem wspólnoty i proboszczem parafii. W 1980 roku został mianowany wikariuszem i katechetą w Warszawie. W latach 1986-1989 był spowiednikiem w saletyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie przy ul. Koszalińskiej. Przez kolejne dwa lata 1989-1991 pomagał w duszpasterstwie przy kościele św. Norberta w Krakowie. W roku 1991 został skierowany do pomocy w duszpasterstwie w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, gdzie posługiwał przez siedem lat 1991-1998. Od roku 1998 aż do śmierci przebywał we wspólnocie seminaryjnej przy ul. Koszalińskiej 12. W 2017 roku obchodził podwójny jubileusz: 65-lecia życia zakonnego i 60-lecia kapłaństwa.

Zmarł w szpitalu w Krakowie 16 maja 2019 roku. Pogrzeb odbył się 20 maja w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie. Nasz współbrat miał 92 lata, z których 67 przeżył w zgromadzeniu. Ciało naszego współbrata zostało złożone w grobowcu zakonnym na cmentarzu na Salwatorze.