informacje

Poświęcenie kościoła w warszawskich Włochach

24 listopada w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.30 ks. kard. Kazimierz Nycz poświęcił kościół pw. Matki Bożej Saletyńskiej w warszawskich Włochach. 

Do tego ważnego wydarzenia w życiu parafii, jej mieszkańcy przygotowali się poprzez trzydniowe rekolekcje, które prowadzili kolejno ks. Tomasz Źwiernik – kapelan Zakładu Karnego w Zamościu, który przybył wraz ze swoimi podopiecznymi oraz ks. Marek Dziewiecki, którego nauki były głównie poświęcone rodzinom. W kolejnych dniach parafialna wspólnota przygotowywała się przez liturgię pokutną i spowiedź, konferencję wyjaśniającą poszczególne obrzędy liturgiczne związane z poświęceniem świątyni, a także przez adorację Najświętszego Sakramentu.

Uroczystej Mszy św. z obrzędem poświęcenia kościoła przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Razem z biskupem Mszę św. koncelebrowali: ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS, członkowie Rady Prowincjalnej, księża z dekanatu ursuskiego, oraz saletyni, którzy przybyli z placówek polskich i zagranicznych. W uroczystości wzięli również udział licznie zebrani parafianie.

W swojej homilii ksiądz kardynał nawiązywał do historii parafii i zachęcał, by przekazywać tę historię przyszłym pokoleniom. Wyraził także wdzięczność wszystkim, którzy się przyczynili do jej powstania, a także tym, którzy dziś czynnie angażują się w jej życie.

Ksiądz prowincjał Grzegorz Zembroń MS zaznaczył, że uroczystość wieńczy wysiłek pracujących na rzecz tworzenia i prowadzenia parafii, ale tym samym zaczyna kolejny etap jej działalności.

Proboszcz parafii Grzegorz Ozga MS w swoich podziękowaniach zwrócił się do całej wspólnoty wiernych ze słowami wdzięczności za wszystkie lata pracy i wysiłków wkładanych w jej rozwój, a także przywołał niektóre spośród historii osób, które przez lata czynnie włączały się w jej funkcjonowanie.

Na koniec liturgii został podpisany uroczysty Akt upamiętniający oddanie świątyni Panu Bogu na zawsze.

Fot. Agencja Fotograficzna Bertoni