Ocalić od zapomnienia

ks. Franciszek Szklarski MS

Urodził się 26 stycznia 1944 r. w Zalesiu koło Krzeszowic, jako syn Feliksa i Janiny z domu Sęk. Egzamin dojrzałości zdał w Krakowie w 1962 roku. Po maturze wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, w którym 19 marca 1970 roku złożył śluby wieczyste. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Jego formację zakonną i kapłańską przerwało przymusowe wcielenie do wojska. Służbę wojskową odbywał w latach 1964–66 w tzw. jednostkach kleryckich w Szczecinie-Podjuchach (wojska lądowe) oraz Gdańsku (marynarka wojenna). Będąc członkiem Zgromadzenia Misjonarzy posługiwał jako katecheta i wikariusz w parafiach w Iłowej, Wrocławiu, Warszawie, Grodkowie i Zakopanem. W latach 1983-86 pełnił służbę kapelana wojskowego w stopniu kapitana w Warszawie, Gliwicach i Katowicach. W 1990 r., w Dębowcu rozpoczął Nowicjat w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów.  Pierwszą profesję zakonna złożył 14 grudnia 1991 r. w Dębowcu, a następnie 8 grudnia 1994 r. przyjął profesję wieczystą w Krakowie.

Placówki i urzędy: 1990-1994 r. Dębowiec Klasztor, 1994-1996 r. Kraków – po reaktywacji pisma „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej” podejmuje rolę redaktora naczelnego. W latach 1996-97 pobyt w Zakopanem w „Maleńkiej” – posługa duszpasterska, 1997-1998 r. Dębowiec – dyrektor domu rekolekcyjnego, 1998-2003 r. Dębowiec – duszpasterz pielgrzymów i spowiednik w sanktuarium, 2003-2014 r. Warszawa Popularna – pomoc duszpasterska. Dnia 18 października 2011 roku otrzymał z rąk bpa Józefa Guzdka medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 2014-2015 r. Rzeszów – pomoc duszpasterska, 2015-2018 r. Warszawa Kabaty – kapelan Sióstr Niepokalanek, 2018-2019 r. Warszawa Popularna – stan zdrowia zmusza go zmiany miejsca posługi.

Po długiej chorobie odszedł 28 listopada 2019 r. w szpitalu I złożony został w zakonnym grobie w Krakowie dnia 2 grudnia 2019 r. na cmentarzu na Salwatorze. Przeżył blisko 76 lat, z których prawie 29 w saletyńskiej rodzinie zakonnej.