informacjeZmarli

Zmarł ks. Franciszek Szklarski MS

W czwartek 28 listopada po długiej chorobie odszedł do Pana ks. kapitan Franciszek Szklarski MS. Nasz współbrat przeżył blisko 76 lat, z których prawie 29 w saletyńskiej rodzinie zakonnej.

Ks. Franciszek urodził się 21 stycznia 1944 roku w Zalasie koło Krzeszowic. Egzamin dojrzałości zdał w Krakowie w 1962 roku. Po maturze wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, w którym 19 marca 1970 roku złożył wieczyste śluby święte. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Jego formację zakonną i kapłańską przerwało przymusowe wcielenie do wojska. Służbę wojskową odbywał w latach 1964–66 w tzw. jednostkach kleryckich w Szczecinie-Podjuchach (wojska lądowe) oraz Gdańsku (marynarka wojenna). Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 czerwca 1971 roku w Krakowie.

Będąc członkiem Zgromadzenia Misji posługiwał jako katecheta i wikariusz w parafiach w Iłowej, Wrocławiu, Warszawie, Grodkowie i Zakopanem. W latach 1983-86 pełnił służbę kapelana wojskowego w stopniu kapitana w Warszawie, Gliwicach i Katowicach. 

W 1990 roku wstąpił do nowicjatu w naszym domu macierzystym w Dębowcu. Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów złożył w Dębowcu 14 stycznia 1991 roku, profesję wieczystą zaś 8 grudnia 1994 roku w Krakowie. 

Ks. Franciszek był wielkim czcicielem Maryi, gorliwym rekolekcjonistą i spowiednikiem oraz utalentowanym autorem tekstów. W 1994 roku został mianowany redaktorem naczelnym reaktywowanego po 45 latach „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”. Jego zadanie polegało nie tylko na przygotowaniu pierwszych numerów pisma, lecz także na organizacji od podstaw redakcji oraz edycji „Posłańca”. Po dwóch latach z powodu nasilającej się choroby oczu przekazał odpowiedzialność za pismo swojemu następcy. W latach 1997–2003 był członkiem wspólnoty zakonnej w Dębowcu. Przez pierwszy rok pełnił tam funkcję dyrektora domu rekolekcyjnego, a następnie był duszpasterzem pielgrzymów i spowiednikiem w sanktuarium. W 2003 roku przełożeni zakonni skierowali go do parafii w Warszawie, gdzie pracował 11 lat. Przez następny rok pomagał w duszpasterstwie w parafii w Rzeszowie. W 2015 roku powrócił do Warszawy, gdzie trzy lata posługiwał jako kapelan wspólnoty zakonnej i szkoły podstawowej sióstr niepokalanek. Ostatnich kilkanaście miesięcy życia księdza Franciszka naznaczyła poważna choroba, którą znosił z wielką cierpliwością i godnością. Nasz współbrat zmarł w szpitalu w Warszawie 28 listopada 2019 roku.

Ks. kpt. Franciszek Szklarski MS 18 października 2011 roku otrzymał z rąk bpa Józefa Guzdka medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tym odznaczeniem biskup polowy Wojska Polskiego honoruje osoby duchowne i świeckie, które swoim życiem prezentują postawy podobne do życia ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Franciszka rozpoczną się w niedzielę 1 grudnia. O godz. 15.00 w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej przy ul. Popularnej w Warszawie zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłego. W poniedziałek 2 grudnia o godz. 10.30 w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie rozpocznie się różaniec w intencji śp. ks. Franciszka. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa. Po Eucharystii ciało naszego współbrata zostanie złożone w grobowcu zakonnym na cmentarzu na Salwatorze.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

fot. Małgorzata Bentlewska