informacje

Różańcowe Dni Skupienia

737wyświetleń

W dniach 2-4 października br., odbyły się już po raz trzeci Różańcowe Dni Skupienia. Mimo niepewnego czasu zgromadziły najwyższą jak dotąd liczbę uczestników. Głównym punktem programu było rozważanie, w rytmie lectio divina, kolejnej tajemnicy radosnej, tym razem misterium Narodzenia Pańskiego. Zgromadzeni w pierwszą sobotę miesiąca poświęconą wynagrodzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi, mieliśmy okazję ze szczególną starannością wypełnić fatimskie życzenie Matki Najświętszej, która zapraszała do rozmyślania nad jedną, wybraną tajemnicą różańca świętego.

Dla dzieci przygotowane były katechezy stosowne do ich wieku. W wolnym czasie, pod okiem wyznaczonych osób, mogły oddawać się beztroskiej zabawie na świeżym powietrzu. W ten sposób rodzice zyskiwali komfort „świętego spokoju”, aby oddać się pobożnym praktykom. Był też czas wspólnej modlitwy, która łączyła nas w liczną, wielopokoleniową rodzinę.

Zgłębianie tajemnicy Wcielonego Słowa poprowadziło nas do jedynego w Polsce Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej, gdzie dzięki życzliwości tamtejszego kustosza, ks. dr Zenona Tomasiaka oraz gościnnych mieszkańców, mogliśmy prawdziwie „oddychać” duchem dziecięctwa Bożego. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, oraz odsłoniętą specjalnie na tę okazję, łaskami słynącą statuetką Dzieciątka Jezus, odmówiliśmy różaniec, który stanowił dla nas czwarty krok lectio divina, czyli contemplatio.

Ważnym momentem dni skupienia było communio, dzielenie się. Wszyscy mogliśmy z zadziwieniem słuchać, ile ważnych myśli i natchnień zrodziło się w sercach uczestników w spotkaniu z tajemnicą Bożego Narodzenia, nad którą pochylaliśmy się dystansując się od świątecznego zamieszania. Pokora, ufne powierzenie się Bożej opatrzności,  znaczenie ubóstwa i prostoty, wzajemne i pełne zrozumienia wspieranie się świętych małżonków Maryi i Józefa – to tylko niektóre z wypowiedzianych inspiracji, które na co dzień mogą mieć decydujące znaczenie, aby wytrwać przy Bogu i Jego obietnicach.

Dziękuję Bogu za ideę Różańcowych Dni Skupienia, które pięknie się rozwijają! Dziękuję za gościnę Domu Rekolekcyjnego „Centrum Pojednania” w Dębowcu! Dziękuję za obecność i pomoc wielu osób: Iwonie Józefiak OCV, diakonowi Edwardowi z Ukrainy, diakonowi Tomkowi Skrzęcie MS i klerykowi Staszkowi Pietrykowskiemu MS z naszego krakowskiego seminarium oraz opiekunkom dzieci, Ani, Asi i Danusi z Rzeszowa, za ogrom bezinteresownej pracy i – co daje mi dużą radość – za spontaniczną deklarację pomocy w kolejnych dniach skupienia które, jeśli Bóg pozwoli odbędą się w dniach 28-30 maja 2021 roku:) Już teraz serdecznie zapraszam do wzięcia w nich licznego udziału!