Ukraina

Dziękujemy za Wasze wielkie serca

846wyświetleń

Drodzy Dobrodzieje akcji „Kanapka za Złotówkę” bardzo cieszymy się, że wspólnie możemy pomagać ubogim mieszkańcom Krzywego Rogu na Ukrainie. Już od początku naszej posługi w tym mieście, spotykamy proszących o „coś do zjedzenia”. Chcemy nieustannie wychodzić na przeciw tym ludziom, dzieląc się z nimi modlitwą i podstawowymi produktami żywnościowymi. Dziś pomoc ubogim jest możliwa jedynie dzięki wielu życzliwym ludziom, którzy systematycznie wspierają akcję „Kanapka za Złotówkę”. Powoli kończy się kolejny rok naszej pracy z ubogimi na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasze otwarte serca i za wsparcie finansowe dzięki któremu blisko 170 osób zawsze może u nas liczyć na coś do zjedzenia. 

Papież Franciszek w liście na IV światowy dzień ubogich napisał: „W tej drodze codziennego spotykania się z ubogimi towarzyszy nam Matka Boga, która bardziej niż wszystkie inne jest Matką ubogich. Panna Maryja zna dobrze trudności tych, którzy są zmarginalizowani, ponieważ ona sama znalazła się w podobnej sytuacji, wydając na świat Syna Bożego w stajni. […].” Wpatrzeni w naszą patronkę, Maryję z La Salette, która również przychodzi do ubogich dzieci wychodzimy do naszych podopiecznych w imię Jezusa. Na ile potrafimy, chcemy dzielić się z nimi żywnością i modlitwą. Widzimy w nich nasze siostry i braci, którzy są często zranieni przez różne trudne doświadczenia życiowe. Patrzymy na ich sytuację życiową oczami Jezusa, dla którego każdy jest ważny i cenny. Modlimy się za nich o dar wiary, świadomi, że przecież „nie samym chlebem żyje człowiek”. 

Dzięki Waszemu wsparciu dzielimy się z nimi żywnością i dobrocią. Przed Bożym Narodzeniem chcemy przygotować dla nich również świąteczne paczki, aby w te niezwykłe święta kolejny raz mogli odczuć, że nie są pozostawieni samym sobie.  

Wszystkim dobrodziejom akcji „Kanapka za Złotówkę” składamy serdeczne podziękowania za rok współpracy a na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy niech nowonarodzony Jezus napełnia wasze serca miłością i pokojem w życiu codziennym oraz stokrotnie wynagradza za Wasze dobre serce.

Akcja charytatywna „Kanapka za złotówkę” ma na celu wsparcie osób ubogich i bezdomnych. 8 grudnia 2018 r. został oddany do użytku „Dom Miłosierdzia”, w którym obecnie podopieczni otrzymują posiłki i mogą chwilę odpocząć. Bezinteresowna pomoc, którą w Krzywym Rogu otrzymują ubodzy, jest często jedynym barwnym momentem ich szarej codzienności. Pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe ofiarodawców z Polski i z innych krajów, w których posługują polscy saletyni. 

Na stronie www.pomoc.saletyni.org można zapoznać się ze szczegółami prowadzonej przez saletynów działalności charytatywnej. Wszystkim, którzy chcą włączyć się w akcję podajemy numer konta:

Referat Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
ul. PCK 33
41-409 Mysłowice-Krasowy
NRB: 53 1600 1055 1846 3129 0000 0003
W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę akcji: „Kanapka za Złotówkę”