Ukraina

Dziękujemy za Wasze wielkie serca

Drodzy Dobrodzieje akcji „Kanapka za Złotówkę” bardzo cieszymy się, że wspólnie możemy pomagać ubogim mieszkańcom Krzywego Rogu na Ukrainie. Już od początku naszej posługi w tym mieście, spotykamy proszących o „coś do zjedzenia”. Chcemy nieustannie wychodzić na przeciw tym ludziom, dzieląc się z nimi modlitwą i podstawowymi produktami żywnościowymi. Dziś pomoc ubogim jest możliwa jedynie dzięki wielu życzliwym ludziom, którzy systematycznie wspierają akcję „Kanapka za Złotówkę”. Powoli kończy się kolejny rok naszej pracy z ubogimi na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasze otwarte serca i za wsparcie finansowe dzięki któremu blisko 170 osób zawsze może u nas liczyć na coś do zjedzenia. 

Papież Franciszek w liście na IV światowy dzień ubogich napisał: „W tej drodze codziennego spotykania się z ubogimi towarzyszy nam Matka Boga, która bardziej niż wszystkie inne jest Matką ubogich. Panna Maryja zna dobrze trudności tych, którzy są zmarginalizowani, ponieważ ona sama znalazła się w podobnej sytuacji, wydając na świat Syna Bożego w stajni. […].” Wpatrzeni w naszą patronkę, Maryję z La Salette, która również przychodzi do ubogich dzieci wychodzimy do naszych podopiecznych w imię Jezusa. Na ile potrafimy, chcemy dzielić się z nimi żywnością i modlitwą. Widzimy w nich nasze siostry i braci, którzy są często zranieni przez różne trudne doświadczenia życiowe. Patrzymy na ich sytuację życiową oczami Jezusa, dla którego każdy jest ważny i cenny. Modlimy się za nich o dar wiary, świadomi, że przecież „nie samym chlebem żyje człowiek”. 

Dzięki Waszemu wsparciu dzielimy się z nimi żywnością i dobrocią. Przed Bożym Narodzeniem chcemy przygotować dla nich również świąteczne paczki, aby w te niezwykłe święta kolejny raz mogli odczuć, że nie są pozostawieni samym sobie.  

Wszystkim dobrodziejom akcji „Kanapka za Złotówkę” składamy serdeczne podziękowania za rok współpracy a na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy niech nowonarodzony Jezus napełnia wasze serca miłością i pokojem w życiu codziennym oraz stokrotnie wynagradza za Wasze dobre serce.

Akcja charytatywna „Kanapka za złotówkę” ma na celu wsparcie osób ubogich i bezdomnych. 8 grudnia 2018 r. został oddany do użytku „Dom Miłosierdzia”, w którym obecnie podopieczni otrzymują posiłki i mogą chwilę odpocząć. Bezinteresowna pomoc, którą w Krzywym Rogu otrzymują ubodzy, jest często jedynym barwnym momentem ich szarej codzienności. Pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe ofiarodawców z Polski i z innych krajów, w których posługują polscy saletyni. 

Na stronie www.pomoc.saletyni.org można zapoznać się ze szczegółami prowadzonej przez saletynów działalności charytatywnej. Wszystkim, którzy chcą włączyć się w akcję podajemy numer konta:

Referat Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
ul. PCK 33
41-409 Mysłowice-Krasowy
NRB: 53 1600 1055 1846 3129 0000 0003
W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę akcji: „Kanapka za Złotówkę”