Ocalić od zapomnienia

ks. Stanisław Tokarski MS

Ze smutkiem informujemy, że w niedzielę 24 października 2021 roku w naszym domu zakonnym w Warszawie zmarł po długiej i ciężkiej chorobie ks. dr Stanisław Tokarski MS.

Ks. Stanisław Tokarski MS urodził się 9 lutego 1961 roku w Gorlicach. Do egzaminu dojrzałości przystąpił w maju 1980 roku w Liceum Zawodowym w Gorlicach. Kilka miesięcy później wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W trakcie trzeciego roku opuścił Tarnów i wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. 

7 września 1983 roku rozpoczął nowicjat pod kierunkiem mistrza ks. Zdzisława Przybycienia MS. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1984 roku w Dębowcu na ręce przełożonego prowincji ks. Józefa Mitusia MS. Profesję wieczystą złożył 3 lata później, 8 września 1987 roku, wobec ks. prowincjała Adolfa Grotkowskiego MS. Święceń diakonatu udzielił mu bp Stanisław Smoleński 23 października 1987 roku w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie. Prezbiterat otrzymał z rak bpa Kazimierza Nycza 7 października 1988 roku w kościele pw. św. Norberta w Krakowie. Studia teologiczne ukończył w 1988 roku, uzyskując tytuł magistra.

W latach 1988–1990 był katechetą i duszpasterzem w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. W 1990 roku rozpoczął studia magisterskie z psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, które ukończył w 1995 roku tytułem magistra psychologii. Tego samego roku rozpoczął pracę naukową w ATK, a następnie Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 6 maja 1999 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Był członkiem i współzałożycielem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, doświadczonym i cenionym psychoterapeutą oraz superwizorem psychoterapii SPCh, wykładowcą na Studium Psychoterapii SPCh. Wielokrotnie wybierano go do Zarządu Głównego stowarzyszenia, a w ostatnich latach aż do śmierci pełnił funkcję prezesa SPCh. Należał również do Polskiej Federacji Psychoterapii. Jako duszpasterz był poszukiwanym i cierpliwym spowiednikiem oraz kierownikiem duchownym.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

ks. Grzegorz Zembroń MS
Przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Mariolog, dziennikarz. Współpracownik strony saletyni.pl